COVID-19. Protocol de seguretat i mesures preventives. MÉS INFO

Protocol d'actuació i de mesures preventives per accedir al Palau de la Música Catalana

 

El Palau de la Música Catalana ha obtingut la certificació Global Safe Site de Bureau Veritas, un segell que verifica la implantació correcta de les mesures de seguretat vinculades a les persones, els processos i l’adequació de les instal·lacions contra el coronavirus.

 

Turisme de Barcelona i el World Travel & Tourism Council (WTTC) han arribat a una acord a través del qual el consorci serà l’organisme encarregat d’atorgar el segell Safe Travels que reconeix els protocols de viatge segur a nivell mundial.
El distintiu permet als viatgers reconèixer, en qualsevol país del món les empreses, entitats i destinacions que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció front la COVID-19.

Entrada al Palau

Tot el públic haurà d'entrar i sortir per la porta del carrer d'Amadeu Vives, situada al costat de les portes giratòries. El personal del Palau cotrolarà el fluxe dels moviments per evitar aglomeracions.

A la porta d’entrada es trobarà gel hidroalcohòlic i una catifa desinfectant de calçat.

Des de l’entrada a les instal·lacions del Palau el públic haurà de fer ús de la mascareta OBLIGATÒRIAMENT.
Si alguna persona no pot dur mascareta, s’ha de posar en contacte amb [email protected] abans de comprar l’entrada.

El personal del Palau controlarà que es manté la distància de seguretat en les possibles cues d’accés a la Sala.

Les portes d'accés a la Sala s’obriran 1 hora abans de començar l’espectacle.

No es donaran programes de mà o fulletons. Estaran disponibles al web.

Els concerts no tindran pauses o entreactes.

Queda anul·lat el servei de guarda-roba.

El servei d’ascensor serà utilitzat únicament per una persona i l’ascensorista.

El Palau té previst una ordenació d’aforament del 70% d’acord amb el que indiquen les autoritats sanitàries.

Equips i material de prevenció

El Palau vol ser un espai lliure de COVID-19 i en aquest sentit ha adequat les instal·lacions amb equips de desinfecció i de mesures preventives, i els treballadors utilitzen l’equip de protecció individual.

En concret, els equips i el material que s’han posat a l’abast per reduir i evitar al màxim els efectes de la COVID-19 són:

  • Ventilació continua dels espais, deixant les portes obertes (excepte els tallafocs) per facilitar la renovació de l'aire i per tocar les manetes el menys possible.
  • Col·locació de cartells informatius sobre les mesures higièniques.
  • Els espais comuns (Foyer i sales) seran desinfectats cada dia i abans i després de cada concert.
  • Càmeres termogràfiques de temperatura en l’accés del públic en general, artistes, proveïdors i treballadors.
  • Marcadors de temperatura individual.
  • Comptadors de persones per garantir els aforaments.
  • Màquines desinfectants tipus d’ozó.
  • Catifes higièniques desinfectants als accessos.
  • Solucions hidroalcohòliques.
  • Pantalles de seguretat a Recepció, Seguretat i faristols d’acomodació.