Una activitat per prendre consciència de l'entorn sonor i per adquirir estratègies que ajudin a disminuir la contaminació acústica a l'aula i a l'escola

Descripció

Els Sons del Cel és un projecte educatiu impulsat per Palau de la Música Catalana, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Institut de Salut Global de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, gràcies al suport de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Es tracta d’un itinerari transversal que pretén resoldre una problemàtica global que afecta tota la societat: La contaminació acústica.  

Des de l’àmbit artístic, científic, mediambiental i de la salut, l’infant desenvoluparà capacitats i coneixements que li permetran prendre consciència del seu entorn sonor amb l’objectiu de buscar estratègies que l’ajudin a disminuir la contaminació acústica a l’aula i a l’escola. És a dir, a través d’aquest projecte potenciarem aprenentatges competencials que siguin transferibles, significatius, permanents, productius i funcionals.

Objectius

Capacitats

Capacitat d’escoltar i d’observar el nostre entorn de manera més activa i conscient.

Capacitat d’empatitzar amb els altres i amb les futures generacions.

Capacitat d’analitzar, pensar, crear i transformar el nostre entorn.

Sabers

Saber: artístic, científic, lingüístic, mediambiental, social i de la salut.

Finalitats

Prendre consciència de l’entorn sonor i de les problemàtiques que la contaminació acústica genera en la nostra societat per buscar solucions compatides de millora. Implicar-se activament perquè l’escola esdevingui un espai de silenci, diàleg, pau i desenvolupar la capacitat d’atenció i escolta conscient que ens connecti amb el món que ens envolta.

 

Sons del Cel