Beca Lluís Millet


Canta amb nosaltres!

Forma part de la família coral de l'Orfeó Català, ara és el teu moment! Canta i creix amb nosaltres!

Qui som

Un total de 213 infants i joves d'edats compreses entre els 6 i els 25 anys donen vida als cinc cors de l'Escola Coral de l'Orfeó Català, un projecte educatiu, artístic i social que els proporciona una completa formació vocal i musical.

L'Escola Coral és el planter de l'Orfeó Català. Un recorregut que comença als sis anys al Cor Petits i que continua amb el seu pas pel Cor Mitjans i el Cor Infantil. Els joves culminen la seva formació vocal i musical accedint al Cor de Noies o el Cor Jove de l'Orfeó Català, una estada que significarà sis anys més d'intensitat musical.

Un equip artístic professional format per entusiastes directors, pianistes, professors de cant i llenguatge musical vetllen per la vitalitat del projecte. Una inèrcia que no s'atura i que els darrers temps ha desenvolupat un projecte compromès amb la societat.

Amb una activitat musical anual intensa, l'Escola Coral és un projecte pioner i únic al nostre país que compta amb el mecenatge de la Fundación Banco Santander.

Les classes de cant

En l'àrea juvenil, els cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies reben classes de cant per part d'un equip de professors que, coordinant-se amb els directors dels cors, treballen per garantir un nivell vocal d'excel·lència tant individual com del conjunt del cor.

En l'etapa infantil és el mateix director del cor qui imparteix nocions de cant en petits grups durant els assaigs parcials. La veu és el que es treballa exclusivament, i els alumnes que desitgen estudiar algun instrument ho han de fer fora de l'Escola.

Els professors de cant del Cor Jove són Esteve Gascón, Toni Gubau, Anaïs Oliveras i Elisenda Arquimbau.

Els professors de cant del Cor de Noies són Ulrike Haller i Oriol Rosés.

Les classes de llenguatge musical

A més de cantar en els cors, els cantaires reben una formació específica de llenguatge musical amb la finalitat principal de treballar la lectura a vista i garantir una lectura fluïda que permeti encarar la lectura del repertori amb rapidesa. Els dos primers anys, en el Cor Petits de l'Orfeó Català, l'aprenentatge del llenguatge musical es fa conjuntament amb l'assaig del cor, i a partir del Cor Mitjans els cantaires reben classes específiques de llenguatge musical.

L'Escola Coral consta de 8 nivells de llenguatge musical que es cursen durant l'etapa infantil.

Els professors de llenguatge musical de l'Escola Coral són Gemma Roset, Mercè Pi, Laia Armengol i Edwin Garcia.