Els sons que ens curen

Descripció

Sons del Cel és un projecte educatiu impulsat per Palau de la Música Catalana, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Institut de Salut Global de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Es tracta d’un itinerari transversal que pretén resoldre una problemàtica global que afecta tota la societat: La contaminació acústica.  

Des de l’àmbit artístic, científic, mediambiental i de la salut, l’infant desenvoluparà capacitats i coneixements que li permetran prendre consciència del seu entorn sonor amb l’objectiu de buscar estratègies que l’ajudin a disminuir la contaminació acústica a l’aula i a l’escola. És a dir, a través d’aquest projecte potenciarem aprenentatges competencials que siguin transferibles, significatius, permanents, productius i funcionals.

Sol·licituds d’inscripció:  Del 23 de setembre al 6 d’octubre a través de laCultivadora. Les escoles sol·licitants, també han d’enviar una carta a [email protected] exposant les motivacions per participar en aquest projecte.

Objectius

Capacitats

Capacitat d’escoltar i d’observar el nostre entorn de manera més activa i conscient.

Capacitat d’empatitzar amb els altres i amb les futures generacions.

Capacitat d’analitzar, pensar, crear i transformar el nostre entorn.

Sabers

Saber: artístic, científic, lingüístic, mediambiental, social i de la salut.

Finalitats

Prendre consciència de l’entorn sonor i de les problemàtiques que la contaminació acústica genera en la nostra societat per buscar solucions compatides de millora. Implicar-se activament perquè l’escola esdevingui un espai de silenci, diàleg, pau i d’escolta significativa. 

Informació

Dates

Disponible entre el 2 d'abril i el 26 d'abril

Lloc

Centre Escolar, Jardí Botànic de Barcelona i Palau de la Música Catalana

Cicle/edat

6è (11-12) 5è (10-11)

Sessions

4 sessions de matí. 2 tallers que es realitzen a l'escola, un taller que es realitza al Jardí Botànic i l'assistència a un concert-espectacle al Palau de la Música Catalana. 

Durada

Llarga durada

Preus

Tarifa Grupal 150,00 €

Idiomes

Català

Accessibilitat

Accessos per mobilitat reduïda

Inscripcions

Inscripció directa a través de LaCultivadora

Inscripcions

Sons del Cel