La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana és l’entitat privada que gestiona l’activitat del Palau de la Música Catalana i el cors de l’Orfeó Català. És una entitat oberta, dinàmica i plural, amb un sòlid arrelament al país i amb el propòsit de millorar la societat a través de l’excel·lència artística de la programació musical, la pràctica del cant coral i la divulgació del patrimoni, tot transmetent valors universals i enfortint la cultura catalana.

La Missió

La missió de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana és promoure la música, amb una especial atenció al cant coral, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, i col·laborar en la consolidació de la cohesió social. Des del 2012 la Fundació assumeix la gestió i les activitats del Palau de la Música Catalana i dels seus cors. Un model que permet simplificar la gestió del Palau, optimitzar-ne els recursos i fer-la més transparent. D’aquesta manera hi ha representació de l’Orfeó Català, de les administracions públiques i dels Mecenes. La Presidència de l’Associació Orfeó Català és la Presidència de la Fundació OC-PMC. 

S’estableix així una simbiosi entre el Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català que dóna singularitat a la institució.

Una entitat oberta, dinàmica i plural, que per mitjà de la seva activitat, concerts, i cors promou la pràctica i la formació musical, el coneixement del patrimoni i la difusió de la cultura entre un públic divers, reflex de la societat catalana.

El Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català, doncs, es troben en un moment històric caracteritzat per la recuperació dels valors fundacionals de l’Orfeó Català com a eix principal del posicionament estratègic d’aquesta Fundació. Excel·lència, participació, compromís social, catalanitat i innovació són aquests valors, els mateixos que van fer néixer el 1891 l’Orfeó Català, i que el 1905 van moure’l a construir el Palau i que ara impulsen l’Entitat.

Òrgans de govern

El Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, està constituït per 22 membres i presidit pel president de l'Associació Orfeó Català, en virtut d'aquest càrrec.

Deu patrons, designats per la Junta Directiva de l’Orfeó Català, a proposta de la Presidència, vuit dels quals són designats d’entre els membres de la Junta Directiva de l’Orfeó Català i dos patrons designats d’entre els socis de l’Orfeó Català que gaudeixin de reconegut prestigi en l’àmbit cultural, econòmic i social; la designació d’aquests dos patrons haurà de comptar, en tot cas, amb l’aquiescència del Consell de Mecenatge. Els altres vuit membres del Patronat són escollits pel Consell de Mecenatge, mentre que els tres membres restants són representants de les administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Cultura.

Patronat

Patronat

President
Joaquim Uriach Torelló

Vicepresident primer
Ramon Agenjo Bosch

Vicepresident segon
Eugenia Bieto Caubet

Tresorer
Ignacio García-Nieto Portabella

Secretari
Joan Vallvé Ribera

Convidats amb veu però sense vot
Joan Oller Cuartero, Director General
Jaume Marfà Badaroux, advocat
Comissió de Compliment i Governança

Patronat

Vocals
Generalitat de Catalunya: Jordi Foz i Dalmau
Ajuntament de Barcelona: Xavier Marcé Carol
Ministerio de Cultura: Paz Santa Cecilia Aristu

Mireia Carmona Sanz
Joaquim Coello Brufau
Lluís Domènech Girbau
Guillem Gascón Picallo
Xavier García-Moll Marimon
Mireia Tomàs Carulla
Maria Àngels Vallvé Ribera
Artur Carulla Font - Agrolimen
Enric Brazís Caubet - Endesa
Sonia Mulero Monroy - Fundació Banc Sabadell
Sara Puig Alsina - Fundació Puig
Alfonso Rodés Vilà - Havas
Elisa Maria Duran Montolio - Fundació "la Caixa"

El Palau en xifres (2022)

582.319: Total d'espectadors i visitants del Palau

  • 150.470: Total d'espectadors en concerts de la Fundació OC-PMC.
  • 206.042:  Total d'assistents a les visites guiades.
  • 8.200: Total d'assistents a la jornada de Portes Obertes.
  • 225.807: Total d'espectadors en concerts de promotors externs.

557: Total de concerts al Palau

  • 295 concerts de la Fundació OC/PMC
  • 262 concerts de promotors externs

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana