Sons del Cel

Els Sons del Cel és un projecte educatiu impulsat per Palau de la Música Catalana, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Institut de Salut Global de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, gràcies al suport de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Es tracta d’un itinerari transversal que pretén resoldre una problemàtica global que afecta tota la societat: La contaminació acústica.  

Més informació

Connexions comunitat educativa & Palau

Connexions comunitat educativa & Palau, va néixer el curs 2019-2020 com a projecte pilot adreçat a escoles de primària i secundària davant el repte de millorar l'impacte educatiu de la música en la vida quotidiana de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, claustre de professorat, pas i equips directius).  

Durant la fase pilot es va oferir la possibilitat d'estudiar, proposar i desenvolupar noves propostes d'interacció amb el Palau de la Música Catalana més enllà de l'assistència als concerts educatius que conforme el projecte Les Escoles al Palau. L'objectiu del grup pilot era definir i desenvolupar conjuntament nous marcs de relació i noves experiències educatives i culturals a fi de generar més vinculació entre el centre educatiu i el Palau de la Música Catalana i d'aquesta manera aconseguir un impacte cultural i educatiu més global i transversal.

A partir del curs 2022- 23 el projecte Connexions comunitat educativa-Palau s'obre a tots els centres educatius que desitgin participar-hi. Prenent com a punt de partida el  marc genèric del projecte, cada centre educatiu participant, sota el lideratge del seu equip directiu i amb l'acompanyament del Servei Educatiu del Palau, definiran conjuntament els objectius, activitats, calendari d'implementació, avaluació i metodologia de treball per a un període mínim de tres anys. 

El Palau, Patrimoni mundial

Amb l’objectiu de difondre la història del Palau de la Música com a edifici Patrimoni Mundial per la UNESCO i com a centre de difusió artística i musical, el Servei Educatiu del Palau de la Música ofereix als centres educatius un projecte vinculat al Patrimoni artístic i arquitectònic que també inclou l’orgue històric de la Sala Modernista.

El projecte disposa de dos itineraris diferenciats en funció de l’etapa educativa:

Visitem i experimentem el Palau, adreçat a l’etapa d’educació infantil (P 5) i fins a cicle mitjà de primària). Inclou itinerari guiat per l’edifici  i taller d’experimentació artística (vitrall i forja)

Visitem el Palau, adreçat a cicle superior de primària i educació secundària). Inclou itinerari guiat per l’edifici.