Transparència

Memòria

Òrgans de govern

Patronat

President
Joaquim Uriach Torelló

Vicepresident primer
Ramon Agenjo Bosch

Vicepresidenta segona
Eugenia Bieto Caubet

Tresorer
Ignacio García-Nieto Portabella

Secretari
Joan Vallvé Ribera

Convidats amb veu però sense vot
Joan Oller Cuartero, Director General
Jaume Marfà Badaroux, advocat
Comissió de Compliment i Governança

Vocals
Generalitat de Catalunya: Jordi Foz i Dalmau
Ajuntament de Barcelona: Jordi Martí Grau
Ministerio Cultura: Paz Santa Cecilia Aristu
Jordi Cabré Trias
Mireia Carmona Sanz
Joaquim Coello Brufau
Lluís Domènech Girbau
Guillem Gascón Picallo
Xavier García-Moll Marimon
Mireia Tomàs Carulla
Maria Àngels Vallvé Ribera
Artur Carulla Font - Agrolimen
Enric Brazís Caubet - Endesa
Sonia Mulero Monroy - Fundació Banc Sabadell
Elisa Maria Duran Montolio- Fundació "la Caixa"
Sara Puig Alsina- Fundació Puig
Alfonso Rodés Vilà - Havas Media

Comissions

  • C. de Compliment i Governança
  • C. Delegada
  • C. Comptes
  • C. Artística
  • C. Mecenatge
  • C. de Joves

Les funcions de totes elles poden ser consultades als Estatuts així com al Codi d’Ètica i bon Govern de la Fundació. 

Organigrama

Comité de direcció

Direcció general
Joan Oller

Direcció financera i d’informàtica
Emma Creus

Direcció de persones
Juan Carlos Vicario

Direcció de manteniment
Jesús Pinós

Direcció de mecenatge
Maribel Palau

Direcció artística
Mercedes Conde

Direcció de comunicació
Judith Pi

Direcció públics
Darío Fernández

Direcció Orfeó Català i Escola Coral
Maria Ibarz

Direcció Palau Vincles
Susana Serrano

Direcció CEDOC
Marta Grassot

Instruccions internes de contractació

Contractes i convenis amb administració pública

Subvencions rebudes

Informe de govern corporatiu

Pressupost Fundació OC-PMC

CCAA Fundació

Canal de denúncies

Compromís amb els ODS

Gestió del patrimoni

El Palau de la Música Catalana està compromès amb el manteniment del seu patrimoni arquitectònic i cultural. L’edifici és una perla arquitectònica del Modernisme català, l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO (4 de desembre de 1997), i constitueix actualment un punt de trobada ineludible de la vida cultural i social de Catalunya. A més, s'ha erigit en patrimoni simbòlic i sentimental de tot un poble que s'identifica amb la seva història.

Manteniment del Patrimoni arquitectònic

L’edifici del Palau de la Música Catalana és un edifici amb més de cent anys d’història que requereix un manteniment, actualització i revisió de totes les instal·lacions, a nivell patrimonial i com a sala de concerts, amb els seus requeriments tècnics. Es busca millorar l’experiència dels visitants, preservar i donar valor al patrimoni arquitectònic d’un edifici amb més de cent anys d’història, i renovar i modernitzar equipaments i recursos tècnics que són essencials i necessaris per a una sala de concerts del segle XXI.

Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC)

El Centre de Documentació de l'Orfeó Català és un centre especialitzat en documentació musical i en especial en tota aquella documentació que agrupa la història de l'Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana. Per la importància del seu fons, és considerat un dels principals centres musicals creats per una entitat civil privada a Catalunya.

Web del CEDOC

Revista Musical Catalana

La Revista Musical Catalana va néixer l’any 1904 sota l’òrbita de l’Associació Orfeó Català com una publicació de caràcter musicològic i de divulgació de l’activitat musical de l’àmbit català en aquells moments. L’any 1936, va patir els estralls de la Guerra Civil i va veure interrompuda la seva trajectòria fins que, el 1984, el Consorci del Palau de la Música Catalana va impulsar la represa de la publicació. Des de llavors -amb dos períodes durant els quals va associar-se amb l’emissora Catalunya Música i, més tard, amb l’ESMUC- se n’han publicat 374 números (a setembre de 2021).

Web de la RMC

Compromís amb els ODS

Persones

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música assumeix un clar compromís de desenvolupament mutu amb les persones que formen part de l'organització buscant objectius comuns que permetin un creixement sostenible. La satisfacció i compromís de tota la plantilla envers la institució és un tema cabdal en la gestió de les persones.

Satisfacció i compromís

El Palau de la Música Catalana realitza periòdicament una enquesta de clima laboral per veure els resultats i treballar millores. En la darrera enquesta realitzada al 2023 cal destacar com a fortalesa que les persones treballadores en general estan satisfetes amb el seu treball i experimenten una sensació positiva de connexió i compromís amb l' entitat.

Igualtat i diversitat

El Pla d’IguaItat forma part de la normativa interna per a promoure la presència de la dona en tots els nivells de la seva organització, potenciar mesures que afavoreixin la conciliació amb la vida personal i familiar i, per últim, afrontar amb plena garantia qualsevol incident que pugui derivar-se per assetjament sexual o per raó de sexe. En aquest sentit, s’inclou com a part integrant d’aquest pla, un protocol d’actuació per a qualsevol cas que pugui platejar-se en el si de l’organització tant en matèria d'assetjament sexual, per raó de sexe, com moral.

Salut, seguretat i benestar

La Seguretat i Salut en el treball té per objecte prevenir els riscos laborals a partir dels mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives i proporcionar un adequat nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. L'efectiva integració de la Prevenció en el treball permetrà assegurar el control dels riscos, l'eficàcia de les mesures preventives propostes i la detecció de deficiències que donen lloc a nous riscos. Per això, el document que integra la prevenció de riscos en l'empresa serà el Pla de Prevenció amb els diferents instruments dels quals ens valem per a la gestió i aplicació d’aquest pla.

Formació i desenvolupament professional

Des de la FOC-PMC volem invertir en la formació continuada per tal de possibilitar una major capacitació en el desenvolupament del treball. El pla de formació de la FOC-PMC s’engloba en un conjunt d’accions que es programen en base a la següent estructura:

a) Formació genèrica i dirigida a col·lectius o a tota la plantilla
b) Formació específica a nivell individual en una matèria determinada de tipus profesional.

Més del 70% de la plantilla ha dut a terme alguna acció formativa.

Compromís amb els ODS

Aliances estratègiques

Entenem les aliances estratègiques com fórmules organitzatives que aporten un marc de col·laboració estable entre organitzacions, cerquen objectius comuns a través d’accions conjuntes que impliquen intercanviar i compartir recursos i capacitats, o bé generar-ne de nous. L’establiment de vinculacions i sinèrgies entre organitzacions és un repte exigent que sorgeix com a resposta als entorns dinàmics i canviants, com el que representen avui el sector cultural, en la cerca de majors graus d’eficiència i sostenibilitat, valors consubstancials de la responsabilitat social que defensem.

 

L'European Concert Hall Organization (ECHO) és una xarxa activa que agrupa moltes de les principals sales de concerts d'Europa per tal de promoure l'intercanvi professional, la reflexió compartida i la posada en marxa d'iniciatives conjuntes.

 

Tenso és la xarxa europea de cors de cambra professionals. A Tenso Network Europe, els esforços i èxits conjunts dels cors de cambra europeus més destacats es combinen i es difonen en el context d'una xarxa europea en creixement. Des del 2017, la xarxa compta amb 21 membres de 17 països europeus.

 

Barcelona Obertura Spring Festival és el primer festival organitzat per les tres principals institucions musicals de la ciutat -el Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana i L’Auditori de Barcelona. Aquest festival reuneix grans artistes del panorama internacional, que interpreten espectaculars concerts i òperes en els tres escenaris durant el mes de març.

 

Palau Vincles i set entitats musicosocials de Madrid, Barcelona, Saragossa, Bilbao i Vitòria van crear el 2020 Red Música Social, una entitat que pretén integrar i articular a Espanya el moviment de transformació social a través de la música i que alhora aspira a proposar la pràctica musical col·lectiva com a eina eficaç per lluitar contra la pobresa, l’exclusió social i la vulnerabilitat. Red Música Social rep el suport de l’Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil, dependent de la Presidència del Govern central.

Aliances amb programadors musicals

Compromís amb els ODS