Exhibition

La llum dels elements

Eugènia Balcells proposes an original installation for the Lluís Millet Hall of the Palau de la Música Catalana

Eugènia Balcells

Palau de la Música Catalana