Aquest Canal és una eina mitjançant la qual es pot denunciar o informar a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana sobre conductes delictives, infraccions administratives o l'incompliment d’una norma que tingui afectació sobre la institució.

Les comunicacions apuntades poden ser remeses a la Fundació a través dels mitjans següents:

  1. Mitjançant l'ús de la nostra plataforma de gestió del Canal de Denúncies accessible a través d'aquest enllaç:

https://canaldenuncies.palaumusica.cat/

  1. Mitjançant entrevista personal amb la persona Responsable de la gestió del Canal de Denúncies amb qui s'haurà de sol·licitar entrevista prèvia a través de la mateixa plataforma anterior i de la qual s'aixecarà l’oportuna acta escrita.

En cas de voler notificar assumptes relatius a la qualitat dels serveis oferts per  la Fundació o bé consultar dubtes sobre aquests, has d’adreçar-te a la següent adreça: [email protected]

Gràcies!. Et donem les gràcies per la teva col·laboració.

En cas que s'iniciï un procediment investigador mitjançant el Canal de Denúncies, la Fundació respectarà sempre els principis de llibertat, confidencialitat, indemnitat i prohibició de represàlies i aquesta complirà en tot moment el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

En cas que ens contactis a través d'aquesta plataforma t’informem de que les dades personals que puguis facilitar (ex. La teva adreça de correu electrònic i/ o qualsevol altra dada personal que eventualment ens puguis proporcionar) passarien a formar part dels sistemes d'informació de la Fundació, Responsable del Tractament, amb l'única finalitat de recollir aquestes dades per poder atendre i donar seguiment a la teva sol·licitud i, si escau, investigar, detectar i corregir possibles incompliments o conductes inadequades a la Fundació, especialment en matèria de dret penal i compliment normatiu. Les teves dades personals -i/o les que eventualment ens proporcionis en la teva comunicació- només es conservarien durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats i, en tot cas, s'eliminarien els nostres arxius en un termini màxim de tres mesos, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del nostre model de prevenció de la comissió de delictes i/o hi hagi una norma legal que n'habiliti la conservació. En qualsevol moment, podràs exercitar els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, així com revocar el consentiment per al tractament de les teves dades davant la Fundació, enviant un correu electrònic a [email protected], indicant l’assumpte: "Protecció de dades, Canal de Denúncies". Finalment, t’informem que la Fundació es compromet a preservar la més estricta confidencialitat respecte de les dades personals que ens proporcionis amb motiu de la teva comunicació.

Per a més informació sobre la nostra Política de Privadesa, pot accedir al següent enllaç:

Consulta

Pot també accedir a la nostra Política del Sistema Intern d’Informació (Canal de Denúncies) al següent enllaç: 

Consulta

Canal de denúncies