Transparència

1. Organització institucional i estructura administrativa

Òrgans de govern

El Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, està constituït per  22 membres i presidit per la presidenta de l'Associació Orfeó Català, en virtut d'aquest  càrrec. Deu membres del Patronat han estat designats per la Presidència de l'Orfeó Català. Vuit són membres de la Junta Directiva de l'Associació Orfeó Català i dos són socis de l'Orfeó Català de reconegut prestigi i nomenats amb l'aquiescència del Consell de Mecenatge. Uns altres vuit membres han estat escollits pel Consell de Mecenatge. Els altres tres membres són representants de les administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Patronat

President

Joaquim Uriach Torelló

Vicepresident primer

Ramon Agenjo Bosch

Vicepresident segon

Eugenia Bieto Caubet

Tresorer

Ignacio García-Nieto Portabella

Secretari

Joan Vallvé Ribera

Vocals
 • Generalitat de Catalunya: Jordi Foz i Dalmau
 • Ajuntament de Barcelona: Jordi Martí Grau
 • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Joan Francesc Marco Conchillo

 

 • Jordi Cabré Trias
 • Mireia Carmona Sanz
 • Joaquim Coello Brufau
 • Lluís Domènech Girbau
 • Guillem Gascón Picallo
 • Xavier García-Moll Marimon
 • Mireia Tomàs Carulla
 • Maria Àngels Vallvé Ribera
 • Artur Carulla Font - Agrolimen
 • Maria Isabel Buesa Gambau- Endesa
 • Miquel Molins Nubiola - Fundació Banc Sabadell
 • Elisa Maria Duran Montolio- Fundació "la Caixa"
 • Sara Puig Alsina- Fundació Puig
 • Alfonso Rodés Vilà - Havas Media
Convidats amb veu però sense vot
 • Joan Oller Cuartero, Director General
 • Jaume Marfà, advocat
 • Comissió de Bones Pràctiques

Organigrama

1.1 Comissió de compliment i governança

La Comissió de compliment i governança és un òrgan col·legiat i independent, amb poders autònoms d'iniciativa i control, que desenvolupa les seves tasques de control normatiu sobre tots els integrants de la Fundació amb inclusió dels òrgans de govern d'aquesta. Les funcions generals i especifiques d'aquesta Comissió es troben regulades mitjançant el seu Reglament de funcionament intern.


2. Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial


3. Plantilla, relació de llocs de treball i règim retributiu

CATEGORIA PROFESSIONAL Empleats
Grup 1 – Directors Àrees 10
Grup 2 - Directors Cors 10
Grup 2 - Pianistes 5
Grup 2 -  Professors 8
Grup 2 - Cantants 19
Grup 3 - Responsables Departament 9
Grup 4 - Tècnics 11
Grup 4 - Gestors Culturals 12
Grup 5 - Administratius 5
Grup 6 - Taquilles 8
Grup 7 - Auxiliars (Recepció -Consergeria) 3
Grup 7 - Acomodadors 13

El pressupost 2018 en salaris de plantilla ascendeix a 3.540.829  euros (no inclou seguretat social).
Informació complementària