FITXA ARTÍSTICA

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 
Xavier Puig, director

PROGRAMA

A. CLAVÉ: Los xiquets de Valls 
J. RODOREDA: El Cant de la senyera (fragment) 
LL. MILLET:
Jovenívola 
A. VIVES: Pòrtic 
A. NICOLAU: Captant (fragment) 
E. MORERA: La sardana de les monges
F. PUJOL: Cançó nocturna
J. SERRA: La nena de la rotllana
M. BLANCAFORT: Jubilate Deo 

R. LAMOTE DE GRIGNON: Missatge
LL. MA. MILLET: La sardana de l’abril 
C. TALTABULL: Del mal que pas no puc guarir
M. OLTRA: El musclo
J. VILA I CASAÑAS: Salve Regina
B. VIVANCOS: Bubbles 

A continuació podeu consultar els materials amb els textos íntegres de les obres corals interpretades, així com també les explicacions que Xavier Puig va realitzar durant el concert en aquest recorregut per el patrimoni coral català:

Tradició i creació: 150 anys de música coral catalana