PERFORMERS

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 
Xavier Puig, conductor

PROGRAM

A. CLAVÉ: Los xiquets de Valls 
J. RODOREDA: El Cant de la senyera (fragment) 
LL. MILLET:
 Jovenívola 
A. VIVES: Pòrtic 
A. NICOLAU: Captant (fragment) 
E. MORERA: La sardana de les monges
F. PUJOL: Cançó nocturna
J. SERRA: La nena de la rotllana
M. BLANCAFORT:Jubilate Deo 
R. LAMOTE DE GRIGNON:
 Missatge
LL. MA. MILLET: La sardana de l’abril 
C. TALTABULL: Del mal que pas no puc guarir
M. OLTRAEl musclo
J. VILA I CASAÑAS: Salve Regina
B. VIVANCOS: Bubbles 

Tradition and creation: 150 years of Catalan choral music