Subministrament i muntatge de maquinària escènica al Petit Palau