Conferència a càrrec de Carlos Calderón al voltant del concert de Palau 100: "Dudamel & Quarta de Mahler"

Golda Schultz, soprano
Mahler Chamber Orchestra

Gustavo Dudamel, director

PROGRAMA:
F. SCHUBERT:  Simfonia núm. 3, en Re major, D. 200
G. MAHLER:  Simfonia núm. 4, en Do major

Després de les seves tres primeres simfonies, Mahler passa sobtadament de la complexitat a la màxima simplificació. Així a la Quarta, amb la visió infantil de la vida celestial, presenta una música més lírica i propera, allunyada del dramatisme de les simfonies precedents i posteriors. Dudamel, que és un important mahlerià, oferirà una lectura analítica, transparent i poètica.

Parlem de Música amb Carlos Calderón: Dudamel & 'Quarta' de Mahler