El 2025 es celebren mil anys del monestir de Montserrat, fundat per Oliba, bisbe de Vic i
abat de Ripoll. És una festivitat solemne, ja que es tracta d’una de les institucions que millor conserva, essent-ne alhora part i testimoni, fets essencials de la història de Catalunya i que així mateix és estendard de la llengua catalana, elements que són comuns amb el Palau de la Música Catalana.

Montserrat també defensa una espiritualitat –a través del culte a Déu i el fet de formar part de l’Església– que és consubstancial a la condició humana i, més enllà dels rituals religiosos, troba en la música un dels camins més directes a la divinitat. Un lloc també comú amb el Palau, que en la seva missió té com a eix central fer millor la vida de les persones a través, fonamentalment, de la música. Així, el Palau es vol sumar a aquesta celebració tan extraordinària i feliç
amb una àmplia programació en què les col·laboracions entre ambdues institucions afavoriran
la participació dels seus actius principals.

El Palau acollirà l’oratori del mil·lenari Pacis Visio, escrit per una sèrie de compositors contemporanis sortits de l’Escolania de Montserrat. L’Escolania de Montserrat interpretarà el Llibre vermell de Montserrat i el Palau programarà obres de compositors de l’escola montserratina, junt amb altres col·laboracions que s’estendran al llarg de l’any i escaig que durarà la celebració i a la qual el Palau se suma amb entusiasme.

Mil·lenari de Montserrat