Innovació i digitalització són les principals novetats destacades

10 anys després del Cas Millet el Palau de la Música Catalana explica en un documental com ha fet renéixer l’entitat

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha presentat avui divendres, 12 de juliol de 2019, el Pla Estratègic per als anys 2019-2022. Un Pla que es presenta l’any en què es compleixen deu anys del cas Millet. Un desfalc que va suposar un trasbals per a la institució, però també per a tota una societat que sent el Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català com un símbol de la cultura catalana i del país. La institució, que ha treballat intensament durant aquests deu anys per convertir la crisi en una oportunitat, ha fet renéixer l’entitat, l’ha transformada, i especialment n’ha recuperat la il·lusió dotant-la d’un projecte artístic sòlid que alhora l’apropa a tota la ciutadania i recupera els valors pels quals va ser fundada.

Aquest nou Pla Estratègic, doncs, representa una nova etapa, i juntament amb tots els seus públics (òrgans de govern, administracions públiques, socis de l’Orfeó Català, treballadors, cantaires, famílies dels cors, mecenes, promotors, empreses col·laboradores i públic en general) aspira a continuar creixent i millorant la vida de les persones cada dia a través de la música i la cultura.

Es tracta d’un pla continuista amb l’anterior, la principal novetat del qual és la innovació. Un nou valor estratègic que s’afegeix als del darrer Pla i que continuen essent centrals: l’excel·lència, la participació, el compromís social i la catalanitat. Aquests valors es dotaran d’un sentit més ampli, i especialment la innovació, que ja era present anteriorment i que ara s’explicita i s’emfasitza amb els conceptes de “modernitat”, “creativitat” i “risc” com a eixos centrals per al proper període.

Objectius del Pla Estratègic

El nou Pla Estratègic es basa essencialment en la continuïtat dels objectius establerts anteriorment:

 • Centralitat coral
 • Programació amb personalitat pròpia
 • Increment del públic
 • Programa educatiu
 • Participació de la societat
 • Compromís social
 • Patrimoni
 • Internacionalització
 • Eficiència

Novetats del Pla Estratègic

Durant el nou període 2019-2022 es portaran a terme cinc grans novetats a nivell estratègic:

 • El llançament i el desenvolupament de Palau Digital, la nova plataforma de difusió de continguts audiovisuals per arribar a tots els públics.
 • La implementació de processos qualitatius, que implica una cerca d’indicadors d’excel·lència i qualitat del projecte: generació de respostes sobre les línies d’activitat mitjançant qüestionaris d’avaluació, enquestes de satisfacció, entrevistes, etc.
 • Generar un sentiment de comunitat i de pertinença i establir xarxes relacionals entre tots els públics del Palau: socis de l’Orfeó Català, públics i abonats, artistes i mecenes i altres col·lectius.
 • Ampliar la programació, en el sentit de consolidar les activitats complementàries i la possibilitat d’explorar la incorporació d’altres estils musicals, mitjançant més activitat al Petit Palau i amb gèneres musicals diversos, com músiques del món o jazz.
 • Amplificar el Projecte Social i el Projecte Educatiu, tot consolidant i donant visibilitat a ambdós projectes: cal valorar i quantificar el retorn de Clavé XXI a l’entorn i famílies que participen del Projecte Social, i també cal treballar en l’impacte del Projecte Educatiu del Palau.

L’elaboració del nou Pla Estratègic és el resultat d’un llarg procés col·laboratiu entre tots els departaments de la casa, en els quals els caps de departament, el personal, els cantaires i socis de l’Orfeó Català, així com els membres de la Junta i del Patronat de la Fundació han estat involucrats en la reflexió dels objectius de la institució.

Gràcies a aquest consens i a la participació de tots els actors, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana es proposa esdevenir una institució innovadora, amb un sòlid arrelament al país i amb la voluntat de millorar la societat a través de l’excel·lència artística de la programació musical, la pràctica coral i el patrimoni, tot transmetent valors universals i enfortint la cultura catalana, i amb un equilibri econòmic que permeti el desenvolupament de la seva programació i la sostenibilitat global del projecte.

El Pla Estratègic 2019-2022 es considera un document viu, una eina de treball en revisió constant a través de la qual s’estructuren totes les línies d’actuació de la institució, tot considerant la realitat d’un entorn canviant que demana adaptar-se a noves necessitats i nous temps.

La Resurrecció del Palau de la Música Catalana
En el marc de la presentació d’aquest nou Pla i del proper 23 de juliol, dia en què es compliran 10 anys de la descoberta de l’espoli de Fèlix Millet, el Palau ha volgut explicar des de dins, i per primera vegada, com s’ha viscut aquesta transformació i com després de la crisi la institució ha renascut, a través d’un documental. Aquesta iniciativa s’emmarca en una de les novetats del nou Pla, que és la creació i la divulgació de continguts a través de Palau Digital.

Es tracta d’un documental que traça el relat d’un dels fets més destacats que ha passat al país i que ha afectat a la cultura i la música, i com a partir d’un fet tan excepcional com aquest, la institució s’ha recuperat i ha renascut, posant en pràctica un model de gestió cultural, transparent, modern i innovador.

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana presenta el nou Pla Estratègic 2019-2022