La Filharmònica de Berlín i l'Orfeó Català, sota la direcció de Sir Simon Rattle, obriran la propera temporada de Palau 100.

La Fundació OC-PMC presenta la seva nova identitat corporativa, que uneix per primera vegada sota la mateixa marca el Palau de la Música i l'Orfeó Català.

L'Orfeó Català es posiciona com a eix central de la Fundació OC-PMC, amb la materialització de dues novetats que consoliden i projecten la renovada entitat.

Des de la vessant artística, i d'acord amb la voluntat d'excel·lència, l'Orquestra Filharmònica de Berlín (Berliner Philharmoniker), torna al Palau de la Música i ho fa amb el seu director titular, Sir Simon Rattle, per actuar per primera vegada a la història amb l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. Aquest esdeveniment excepcional i històric obrirà la nova temporada de Palau 100, que tindrà lloc l'1 de juliol de 2013, amb un programa que oferirà el Requiem de Fauré i la Segona Simfonia de Schumann.

D'altra banda, des de la vessant institucional, la Fundació OC-PMC renova la seva identitat corporativa, que uneix per primera vegada sota la mateixa marca l'Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana, tot potenciant les seves sinergies. Aquesta relació entre l'Orfeó (com a Associació i com a cor, amb els seus valors fundacionals i institucionals) i el Palau de la Música Catalana (icona del Modernisme i Patrimoni Mundial) és el que dóna singularitat a l'entitat, tot convertint-la en un dels símbols més genuïns de la cultura catalana. La nova marca situa el Palau i l'Orfeó a l'escena cultural i institucional, projectant una identitat unitària i sòlida, a més de reforçar la seva missió: promoure la pràctica i la formació musical, el patrimoni i la cohesió social i cultural del país.

La nova marca, dissenyada per l'estudi Clase Bcn (fundat per Claret Serrahima) parteix de l'essència de l'Orfeó Català: de la seva simbologia com a cor, així com també incorpora referències abstractes a l'edifici del Palau de la Música Catalana. Aquesta nova identitat s'anirà implementant progressivament a tots els suports de difusió de la Fundació, entre els quals avui es publica la nova versió del  web del Palau de la Música, que, a més del canvi d'imatge, ha renovat els continguts, el programari, la programació i la navegació per adaptar-la a les noves necessitats i millorar-ne el posicionament.

Balanç dels dos darrers anys i projectes de futur

En l'equador del període de presidència de Mariona Carulla, i del primer any d'implementació del Pla Estratègic presentat per al 2011-2015, les principals fites que ha dut a terme la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, i que constaven al programa electoral, són:

 • Projectar i situar l'Orfeó Català en la centralitat del projecte de la Fundació OC-PMC. Això s'ha materialitzat mitjançant diversos eixos:
 1. La consolidació del Cicle Coral Orfeó Català, que ja en la seva tercera edició el 2013, contribueix a desvetllar l'interès del públic envers el cant coral, amb la garantia de la qualitat i d'acord amb l'esperit fundacional de l'entitat, i amb l'objectiu d'oferir un representació notable de cors del país i de fora.
 2. La millora qualitativa dels cors de la casa, amb la potenciació de la formació dels cantaires i la unificació de la direcció de l'Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau sota el mestratge de Josep Vila i Casañas amb l'objectiu de crear sinergies i establir un règim de col·laboracions entre les dues formacions. Tots dos cors es reforcen mútuament per créixer i desenvolupar un projecte artístic sòlid i estable.
 3. L'Orfeó Català com a ambaixador de la música i la cultura catalanes, amb l'intercanvi amb altres cors del territori per arribar a diferents poblacions catalanes, a la vegada que es dóna l'oportunitat a altres cors del país d'actuar al Palau de la Música Catalana.
 4. Situar l'Orfeó Català al panorama artístic internacional: el juny del 2013 l'Orfeó viatjarà a Viena amb el Cor de Cambra del Palau, per interpretar els Gurrelieder a la Konzerthaus amb Kent Nagano i la Wiener Symphoniker, i el juliol actuarà amb la Filharmònica de Berlín, sota la batuta de Simon Rattle, per interpretar el Requiem de Fauré.
 5. La presència de l'Orfeó Català en la nova imatge corporativa de la Fundació.
 6. La presència musical, social i ciutadana de l'Orfeó Català, com la participació en el documental BCN3D de Manuel Huerga, la  col·laboració en el Disc de La Marató 2012, el concert de Nadal a la plaça del Rei i el concert de l'Onze de Setembre.
 • Unificar la gestió de les 3 entitats (Associació, Consorci i Fundació) en una sola Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana per tal d'optimitzar la gestió, rendibilitzar els recursos i garantir-ne la transparència. Aquesta nova Fundació, unificada el gener del 2012, integra per primera vegada en el seu òrgan de govern a representants de l'Orfeó Català, de les institucions que hi havia al Consorci i del recent creat Consell de Mecenatge.
 • Potenciar l'Escola Coral, d'una banda amb el doblament del pressupost, i de l'altra, la integració de l'Escola Coral a l'edifici del Palau, posant de manifest la centralitat dels cors i el projecte pedagògic.
 • Situar el Palau de la Música Catalana entre els auditoris de prestigi: el desembre de 2011 va entrar a formar part de l'European Concert Hall Organization (ECHO), l'associació dels principals auditoris d'Europa, que constitueix una plataforma per a l'intercanvi obert i la reflexió conjunta sobre les oportunitats, les novetats i els reptes compartits en la vida de les sales de concerts del segle XXI.
 • Crear el Centre de Documentació, que engloba la Biblioteca i Arxiu de l'Orfeó Català. Un centre de referència quant a tractament dels seus fons i col·leccions musicals, i afavorint un millor accés als seus continguts, alhora que ofereix noves activitats de difusió per a tots els públics. El proper mes de gener es començarà a difondre el nou projecte.

Pel que fa  a la vessant artística, de gestió i projectes concrets:

 • Desenvolupament d'un Projecte Artístic amb personalitat pròpia per a la temporada 2012-13 que obre un nou camí en la programació del Palau per mitjà de cinc propòsits artístics que interactuen entre si: l'excel·lència, la centralitat dels cors, el compromís amb la creació contemporània, l'atenció als intèrprets del nostre país i la voluntat d'atreure nous públics al Palau. Per materialitzar el projecte, s'ha creat el primer llibre de la temporada 2012-2013, que recull la proposta artística de la Fundació OC-PMC i que permet visualitzar la unitat de la programació pròpia centrada en la música clàssica, en un entorn únic i singular, com és el Palau de la Música Catalana, Patrimoni Mundial i seu de l'Orfeó Català.
 • Pel que fa a gestió, cal destacar les mesures d'augment d'ingressos i la reducció de despeses centrades en la contenció i la viabilitat de l'estructura global de la casa. El desembre de 2012 la suma de les mesures aplicades suposa una reducció del 20% de la despesa estructural del Palau. Properament s'hauran de dur a terme obres de climatització i manteniment de l'edifici.
 • Desenvolupament del Projecte Social, des del 2011, a través de l'Escola Coral, amb proves pilot que han consistit a crear cors en entitats socials i escoles al Districte de Ciutat Vella que tenen un percentatge important de població en situació de vulnerabilitat social. El proper mes de gener es presentarà el projecte complet i les línies de futur.
 • Desenvolupament del nou Projecte Educatiu de la Fundació OC-PMC. Un programa global que la institució posa en marxa i que dialoga amb la programació del Palau i el seu patrimoni. L'objectiu és consolidar un projecte educatiu propi, tot fomentant la participació del públic, la relació entre diferents generacions, la interacció amb altres disciplines i amb les programacions de la casa, la potenciació del patrimoni artístic i l'edició de materials i sessions formatives.

L’Orfeó Català es posiciona com a eix central de la Fundació OC-PMC, amb la materialització de dues novetats que consoliden i projecten la renovada entitat.