Híbrids

Els híbrids són espècies millorades producte de l’encreuament dels cultius. Personalitats de diferents disciplines arrelen al Palau, amb carta blanca, per repensar qüestions relacionades amb el fet musical, la creativitat, el cant o el patrimoni amb diferents formats.

Exposició La c(AI)xa de música infinita

Dilluns, 25.04.22 - Sala Lluís Millet- Accés amb entrada de visites i concerts

Exhibició de l’escultura interactiva

Mónica Rikić treballa amb el joc, l’experimentació, la  intel·ligència artificial col·lectiva i l’impacte social de la tecnologia en la convivència humà-màquina-humà. El Palau proposa un espai en què tecnologia i humans cooperen a través d’una escultura audiovisual que genera una melodia algorítmica infinita. Un instrument de pantalles, sensors i dispositius imbuïts dels motius estètics del Palau que es nodrirà de sons de músics, cantaires i públic. 

Programació relacionada