Climatització_foto_OK_2023

Durant els mesos de febrer i març d’enguany s’ha efectuat la reforma de la climatització de planta coberta del Petit Palau, tot continuant l’estratègia de sostenibilitat energètica i el compromís amb la protecció del medi ambient.

La instal·lació, amb gairebé vint anys d’antiguitat, havia quedat obsoleta, amb manca de recanvis, i en cas d’avaria hauria pogut deixar fora de servei la climatització. Amb aquesta reforma se n’ha aconseguit un servei més fiable i més eficient.

L’objecte principal d’aquestes actuacions són la millora i l’estalvi energètic amb la reducció consegüent d’emissions de CO2, unes accions que permetran al Palau de la Música Catalana acreditar-se com a equipament musical amb garantia de qualitat ambiental segons els estàndards europeus.

Concretament, els principals resultats obtinguts són: posada en funcionament de nous equips que milloren l’eficiència energètica de l’edifici i en redueixen les emissions de CO2, estalvi en la factura energètica, integració dels nous equips dins d’un sistema de gestió que controla els horaris, així com la seqüenciació dels diferents components i que permeten que sempre funcionin al punt de màxima eficiència.

L’import del projecte, realitzat per l’empresa COMSA Service, ha estat de 167.410 euros, una inversió cofinançada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant la campanya Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals, amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT098).

Amb el suport de: 

El Palau de la Música Catalana renova la maquinària i control de climatització del Petit Palau