Visita guiada - sala de concerts

Avui divendres, 20 de març, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (Fundació OC-PMC) ha presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major per a la totalitat dels 106 treballadors i treballadores que formen part de la institució. Una mesura que suposa ara mateix l’única via possible per superar una situació conjuntural provocada per la Covid-19.

Arran de l’estat d’emergència sanitària, el Palau està tancat des del divendres 13 de març passat. Aquest fet ha reduït a zero els ingressos per visites guiades, lloguers d’espais i entrades de concerts, tres partides que suposen el 71% del pressupost total del Palau. Preveient que la situació no es resoldrà immediatament, la institució es veu obligada a posar en marxa  l’expedient de regulació temporal d’ocupació, a més d’altres mesures per contenir la despesa, com la negociació i/o suspensió dels contractes de diversos serveis i la cerca de noves dates per incorporar a l’agenda concerts suspesos.

Mentre duri l’ERTO, i segons les necessitats de la Fundació OC-PMC, es podrà desafectar, i per tant reincorporar a la feina pel temps necessari, aquell personal requerit per dur a terme tasques que es considerin indispensables en aquest context, com són el manteniment de les plataformes digitals o la publicació de la nova temporada.

Quan finalitzi l’ERTO, la Fundació garantirà la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball amb les mateixes condicions, jornada i antiguitat que gaudien en el moment de l’aplicació d’aquesta mesura de suspensió i sense aplicar cap acomiadament per aquesta causa de força major presentat en l’ERTO.

La Fundació OC-PMC lamenta profundament la situació i espera que es restableixi la normalitat al més aviat possible, amb la voluntat de mantenir els compromisos artístics d’aquesta temporada i de la vinent. En la mesura que sigui possible, el Palau de la Música Catalana continuarà a prop del públic i de tota la ciutadania oferint contingut musical i divulgatiu a través de la plataforma Palau Digital www.palaudigital.cat.

La Fundació OC-PMC expressa la seva solidaritat amb les persones afectades per la Covid-19 i agraeix els esforços de tota la societat per superar aquesta crisi.

 

El Palau de la Música Catalana presenta un ERTO per a la totalitat dels seus treballadors a causa del tancament de la institució per la Covid-19