Consell de Mecenatge

El Consell de Mecenatge és un òrgan actiu en el govern de la Fundació, creat pel mateix Patronat amb la finalitat de promoure la col·laboració de la societat civil en el finançament de les activitats de la Fundació, assegurar la participació dels Mecenes en el govern de la Fundació, vetllar per la inversió i aplicació adequades dels recursos econòmics aportats, i representar les persones físiques i jurídiques que amb les seves aportacions econòmiques contribueixen al desenvolupament i a l’assoliment dels objectius i les finalitats de la Fundació. Els membres del Consell de Mecenatge gaudeixen dels avantatges que el Patronat determina en relació amb les activitats i l’ús de les instal·lacions gestionades per la Fundació.

Membres del consell