Conferència a càrrec del compositor Benet Casablancas

Activitat emmarcada dins la
Biennal del Pensament Ciutat Oberta

Pot la música clàssica oferir un espai per a l’humor? Pot assolir una creació la categoria d’obra mestra sense abraçar-lo?

El compositor Benet Casablancas sosté que l’humor és la manifestació de la intel·ligència i ens descobreix, en la música, tota una tradició de bromes, paròdies, ironia i jocs on, suposadament, regnava la solemnitat. Mozart, Rossini, Schumann, Wagner, Xostakóvitx... fins i tot Bach, Beethoven, Stravinsky i Ligeti van jugar a ser malabaristes i predistigitadors, cadascun amb llenguatges i recursos diferents. Aprendrem a detectar l’humor en les grans partitures, amb Haydn com a gran mestre de l'enginy benhumorat: efectes còmics, silencis sobtats, acceleracions per esperonar el públic, finals inesperats i un llegat compositiu que, en part, ja ens avisa d’un caràcter còmplice i popular amb el públic, com el quartet La broma o la simfonia El rellotge. Transgressió subtil, sàtira enginyosa i refinament desenfadat. La seva càrrega humanística il·lumina algunes de les vessants més profundes de la condició humana. 


El compositor Benet Casablancas es forma musicalment a Barcelona i a Viena. Llicenciat en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Musicologia per la mateixa universitat, ha rebut nombroses distincions per les seves obres: Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya, Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura, Premi Nacional del Disc, Musician's Accord de Nova York, Composer's Arena d'Amsterdam, JJ.MM. de Barcelona, finalista del Prix de Composition Prince Pierre de Monaco, Oscar Esplà, Ferràn Sors, etc.). La seva intensa activitat compositiva ha cristal·litzat, recentment, amb el celebrat The Art of Ensemble enregistrat amb la London Sinfonietta i properament veurà estrenada al Gran Teatre del Liceu la seva primera òpera amb text de Rafael Argullol: L’enigma di Lea. Destaca, també, la seva activitat docent i d’investigació, així com el seu assessorament a diferents institucions i fundacions i la publicació d’articles especialitzats i dels llibres L'humor en la música. Broma, paròdia i ironia (Galaxia Gutemberg, 2014) i Arquitecturas de la Emoción (Galaxia Gutemberg, 2017).

Conferència: Haydn, o l’humor d'un creador il·lustrat