L’informem que les seves dades personals seran incloses en els fitxers responsabilitat de la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb NIF G 59.684.548 i domicili en c/ Palau de la Música 4-6 de Barcelona (en endavant, la “Fundació”) i seran tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció voluntària i participació en la I Edició del Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles (en endavant, el “Concurs de Composició”), que tindrà lloc en Barcelona durant els mesos de novembre i desembre de 2021, d’acord amb les bases del concurs que consten publicades al web de la Fundació (en endavant, les “Bases”).


En el cas que Vostè marqui les caselles designades a aquest efecte, les seves dades personals també podran utilitzar-se per a l'enviament d'informació promocional i/o per a contactar-li per a futures possibles col·laboracions.


En el cas de que Vostè resulti guanyador del Concurs de Composició, les seves dades personals també podran utilitzar-se per la Fundació de conformitat amb el que s’estableix en les Bases i per a les finalitats allí indicades.


La seva inscripció en la I Edició del Concurs de Composició de la Cançó de l’Estiu de Palau Vincles implica l’acceptació de les Bases d’aquest concurs.


La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment i l’interès legítim.


Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides. En qualsevol moment Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a [email protected], juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Concurs de Composició Palau Vincles”.


Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades al nostre web https://www.palaumusica.cat/ca

Clàusula de protecció de dades concurs composició palau vincles