Autoritzo a la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana, domiciliada a Barcelona, carrer Palau de la Música, 4 i 6, i NIF G 59.684.54 , a obtenir, reproduir i utilitzar imatges en format fotogràfic i/o audiovisual on aparegui la meva imatge i/o la meva veu en qualsevol dels projectes organitzat o promoguts per la Fundació OC-PMC a qui li cedeixo l’ús exclusiu sobre els drets d’imatge i so derivats d’aquestes fotografies i/o vídeos, així com els drets associats (dret de reproducció, de distribució, de comunicació pública, de doblatge, de subtitulat, sense que la següent descripció sigui limitativa de l’abast de la cessió aquí atorgada), excepte els irrenunciables. Així com qualsevol altre dret associat que la llei de Propietat Intel·lectual pugui atorgar-me, sense límit temporal ni territorial, derivats de la meva participació en qualsevol dels projectes organitzat i/o promogut per la Fundació OC-PMC i autoritzo la publicació d’aquest material fotogràfic i/o audiovisual en qualsevol tipus de suport i a través de diferents mitjans, com, entre d’altres i sense que la següent descripció sigui limitativa de l’abast de la cessió aquí atorgada, pàgines webs, catàlegs publicitaris, revistes, opis, Internet, xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram i d’altres assimilades. La cessió de drets aquí conferida inclou també l’ús del material que contingui la meva imatge amb finalitats promocionals.

Cessió drets d'imatge