FITXA ARTÍSTICA

Cor Mitjans de l’Orfeó Català (Glòria Fernàndez, directora)
Cor Petits de l’Orfeó Català (Mercè Pi, directora)
El Virolet (Marta Cordomí, Magalí Sala i Eva Martínez, directores)
Laia Armengol i Aurora Miró, piano
Jomadibuixant
Conjunt instrumental (clarinet, violí, contrabaix i percussió)

PROGRAMA

J. OLLÉ: Daltabaix a la ciutat
(Text de Laura Aubert)

Cantata 'Daltabaix a la ciutat'