PERFORMERS

Cor Mitjans de l’Orfeó Català (Glòria Fernàndez, directora)
Cor Petits de l’Orfeó Català (Mercè Pi, directora)
El Virolet (Marta Cordomí, Magalí Sala and Eva Martínez, directors)
Laia Armengol and Aurora Miró, piano
Jomadrawer
Instrumental ensemble (clarinet, violin, bass and percussion)

PROGRAM

J. OLLÉ: Daltabaix a la ciutat
(Text by Laura Aubert)

Cantata 'Daltabaix a la ciutat'