La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana convoca la primera edició de la Beca Lluís Millet. Aquesta iniciativa, adreçada a joves directors i directores corals, sorgeix de la voluntat de complementar la seva formació en l'entorn de l'Orfeó Català, amb l'objectiu de promoure nous talents. La formació oferirà una experiència transversal, no només pel que fa al lideratge coral, sinó que també permetrà que el guanyador conegui el vessant logístic de la professió. 

La persona becada treballarà amb tots els cors de l’Orfeó Català (Cor petits, Cor mitjans, Cor infantil, Cor jove i Cor de noies i l’Orfeó Català). Es decidirà el calendari de vinculació del Becat a un cor o un altre en funció de les necessitats dels cors a la temporada.

Al llarg d’aquest període participarà de l’activitat musical i organitzativa dels cors, sota la coordinació de la gerència i la direcció musical de cada cor. S’esperarà que participi de l’activitat regular dels cors, assajos, concerts a més a més de reunions de preparació i coordinació. 

Fases

La Beca Lluís Millet està adreçada a directors/es d’entre 20 i 37 anys que hauran de passar un procés de selecció consistent en 3 fases:

I

Presentació d'un formulari amb currículum i experiència, incloent-hi mínim dos programes de concerts dirigits i 1 o 2 vídeos de concert o assaig on dirigeixin. D'aquesta primera fase hi haurà una selecció el dia 15 de maig, d'un màxim de 4 candidats/es que passaran a la fase 2. 

II

Prova amb cor pilot: cada candidat/a realitzarà un assaig amb un cor de l’Orfeó Català

La prova consistirà en un assaig de 45 min.

A l’assaig es treballaran 2 obres:

  • una obra de lectura per al cor
  • una obra que el cor tindrà en repertori

Al final de la prova el candidat/a dirigirà les 2 obres com si fos un concert.

Rebran les partitures de les 2 peces 1 mes abans de la prova.

III

Entrevista individual amb els candidats/tes el 19 de juny. 

Dates

_20 de març: Obertura d'inscripcions. 

_1 maig 12h: Tancament de les inscripcions

_15 maig: Comunicació a les 4 persones finalistes

_17 maig: Enviament de les partitures a preparar (comunicació del dia i hora de les següents proves)

_17 i 18 juny al vespre: Prova amb cor pilot

_19 juny al migdia: Entrevista als finalistes

_25 juny: Comunicació dels resultats finals

Tribunal

Els candidats/es seran avaluats per un tribunal format per dues persones de l’equip de directors/es i Pablo Larraz, director de l’Orfeó i director artístic de tots els cors.

Dotació

La Beca Lluís Millet està dotada amb 10.000 euros bruts anuals.

Inscripcions

Per formalitzar la teva inscripció, consulta les bases de la convocatòria i completa el formulari.

Bases de la beca

Beca Lluís Millet