El període de preinscripció ha acabat. La venda general comença el 06.09.2021

Venda preferencial d'entrades individuals