Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk, violí
Sylvain Favre-Bulle, violí
Emmanuel François, viola
François Robin, violoncel

C. DEBUSSY: Quartet en Sol menor, op. 10
M. RAVEL: Quartet en Fa major
E. CANAT DE CHIZY: peça d’encàrrec de ECHO (estrena)


Quatour Van Kuijk