Titularitat

S'informa a l'interessat que les dades personals recollides seran incloses en els fitxers responsabilitat de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF G59684548 i amb domicili a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, sent per tant la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA el responsable del tractament de les seves dades personals.

Tractament de les dades

Vostè autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de gestionar la seva petició d’inscripció en el Taller de Cant Coral dut a terme en les instal·lacions del Palau de la Música Catalana durant la jornada de Portes Obertes (en endavant, el “Taller”).

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment de l’interessat i l’interès legítim.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

L'interessat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, inscrita amb el número 875 a la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

Així mateix, l’informem que el dia de la celebració del Taller li farem signar una autorització per poder publicar fotografies i/o enregistraments amb la seva imatge i/o la del seu/seva tutelat/ada, realitzades durant el Taller. En cas vostè no ens atorgui aquesta autorització, vostè no podrà assistir al Taller atès que, amb base en un interès legítim, la publicació en els nostres canals de difusió de fotografies o enregistraments del taller és inherent a la pròpia funció promocional del taller gratuït i el PALAU DE LA MÚSICA CATALANA no pot garantir que no vagi a publicar-se la seva imatge o la del seu/seva fill/filla/tutelat/tutelada.

Drets

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de dades”, en tots dos casos juntament amb la fotocòpia del seu DNI. 

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos). 

Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades a l’Avís Legal de la nostra pàgina Web http://www.palaumusica.cat.

Portecció de dades