Curs Escoles Tàndem

Sobre el projecte

Amb motiu del primer curs del projecte Escoles Tàndem entre el Palau de la Música Catalana i l’Escola Pere Vila, Clavé XXI (marc des del qual es realitza el Tàndem) va organitzar el juny passat el curs de formació Estratègies per a la innovació educativa, adreçat a directors de Clavé XXI, directors dels cors adscrits, directors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i a personal del Servei Educatiu del Palau. L’objectiu del curs, impartit pel pedagog Jordi Gaitan, era oferir eines educatives per a la divulgació i la formació i revisar els dissenys actuals de formació en música per actualitzar-ne les estratègies. Els participants van poder obtenir més recursos per afrontar el repte del projecte Tàndem amb l’Escola Pere Vila, però també per repensar i transformar el propi projecte educatiu, sobretot de l’Escola Coral.

 • Curs Escoles Tàndem

  Sessió de formació de Marina Pintanel sobre la veu, adreçada al claustre de professors

El curs va tenir lloc a l’Aula 1 de l’Escola Coral al Palau de la Música Catalana, els dies 25 i 26 de juny passat, en sessions de quatre hores al dia. El curs va incloure els continguts següents:

 1. De què parlem quan parlem d’educació al segle XXI?
  Idees clau de la innovació educativa.
 2. Estratègies per pensar, fer i sentir en aprenentatge
  • L’aprenentatge cooperatiu
  • La cultura del pensament
  • L’atenció a la diversitat cognitiva
  • L’avaluació competencial
 • El disseny d'activitats educatives en música
  Els conceptes, els procediments i la metacognició

El curs, al qual van assistir 12 persones, va tenir un enfocament molt pràctic, va ajudar a cohesionar el grup de directors i va oferir molts recursos, metodologies i estratègies per implementar en el tasca dia rere dia de les activitats dels cors i de les classes del projecte Clavé XXI i l’Escola Coral.

Valoració i expectatives per al nou curs

Després d’un primer any de projecte Tàndem, que ha servit per al coneixement mutu de les parts implicades (Palau de la Música, Escola Pere Vila i Fundació Catalunya-La Pedrera), s’encara el nou curs amb nous reptes. En la reunió del 28 de juny passat a La Pedrera, a la qual va participar tot el claustre de l’Escola i l’equip del Palau, es van posar damunt la taula les expectatives del Palau de cara al curs 2018-19.

Per part del Palau, a partir d’aquesta primera experiència que va servir per a un millor coneixement mutu i per conèixer en profunditat l’Escola, es van manifestar les expectatives per entrar de forma més visible i directa en l’activitat de l’Escola i aprofitar els coneixements dels directors del Palau adaptats a les necessitats de l’Escola.

 • Jordi Gaitan

  Jordi Gaitan

Una proposta, prèviament comentada amb l’equip directiu, va ser plantejar la possibilitat de crear un fil conductor centrat en la veu durant el curs. La veu és un tema que pot donar molt de si i ser molt transversal, ja que aquesta és més que música i cant coral. La veu és un instrument que tenim tots i que fem servir constantment en la nostra vida: per comunicar-nos, per expressar les nostres emocions... La veu, per tant, vinculada a la llengua, la comunicació, les emocions, les actituds, el silenci, el soroll... En aquest sentit, un dels problemes de l’Escola és que els espais ressonen molt i no afavoreixen un bon ambient sonor. Sense tancar la porta a futures inversions en plafons i altres recursos per reduir la ressonància i el volum sonor dels espais, el tema de la veu pot ajudar a fer prendre consciència i treballar alguns aspectes entre els alumnes i professors. Es considera que la veu és un fil conductor que pot tenir moltes possibilitats d’enllaçar amb totes les matèries i no només amb la música.

D’altra banda, el Palau, que és la Casa dels Cants i especialista en cors, proposa de cara al curs que ve fer entrar l’activitat del cor dins del currículum (vinculat a l’hora de música o altres assignatures, per donar-hi més transversalitat). El Palau, mitjançant el projecte Clavé XXI, ja ho està implementant a altres escoles. El cant coral, però, no entès com a taller trimestral o com una activitat esporàdica d’un curs, sinó integrat al currículum a totes les edats (de primer a sisè) i de forma transversal, perquè es puguin treballar aspectes més enllà dels estrictament musicals. Per als alumnes d’infantil es planteja la possibilitat de treballar més amb el sistema Willems, per preparar els alumnes perquè facin cant coral. També, de cara als tallers i ambients, que són de caràcter trimestral, el Palau s’ofereix a col·laborar-hi i participar-hi en els relacionats amb la veu.

Per fer sostenible el projecte de cara al futur, el Palau, més enllà de les sessions de formació per als integrants del claustre, proposa per al curs que ve treballar amb els especialistes de música de forma periòdica, per ajudar a formar-los i intercanviar recursos, i preparar-los per a la direcció coral. De cara a les formacions per al claustre general, a més d’impartir continguts relacionats amb la veu i que tinguin continuïtat respecte de la formació del curs passat, es proposa fer reunions dedicades al disseny de currículum a l’aula, què és una de les necessitats més requerides pel professorat.

Finalment, el Palau proposa que l’Escola pugui aprofitar més els recursos i les activitats que fa el Palau adreçades a les escoles. En aquest sentit, caldrà avaluar quines necessitats té l’Escola i de quina manera es poden cobrir amb l’oferta educativa del Palau, i sempre en el marc d’una visió estratègica i transversal del currículum.

Projecte Escoles Tàndem entre el Palau de la Música Catalana i l'escola Pere Vila