Mariona Carulla, presidenta de l’Associació Orfeó Català, i Àlex Robles, vicepresident de l’entitat, han presentat avui en Roda de Premsa la proposta de modificació dels Estatuts de l’Orfeó Català que s’haurà d’aprovar l’Assemblea Extraordinària de Socis que tindrà lloc el proper 10 de febrer de 2015. L’objectiu ha estat adaptar els Estatuts als nous temps, fomentant una gestió més moderna i àgil, a la vegada que també s’han inclòs millores del contingut lingüístic global. Les modificacions responen a quatre objectius:

  1. Millorar el procés i la participació en l’Assemblea i en les eleccions de l’Orfeó Català.
  2. Garantir una millor estabilitat de l’Entitat.
  3. Optimitzar el funcionament de l’organització.
  4. Dotar els estatus de més claredat, tot eliminant-ne ambigüitats.

 

Procediment

Per tal de dur a terme aquesta proposta de modificacions d’Estatuts, la Junta Directiva de l’Orfeó Català va crear el mes de setembre de 2014 la Comissió d’Estatuts integrada pels següents membre de la Junta i assessors: Mariona Carulla (presidenta), Àlex Robles (vicepresident), Joan Vallvé (secretari primer), Jaume Martí (exsecretari de la Junta anterior), Anna Rodés (vocal cantaire) i Joan Oller (director general) amb veu i sense vot.

Durant el mesos de setembre, octubre i novembre, la Comissió va treballar en una nova proposta de modificació dels estatuts, ampliant el que s’havia proposat durant l’anterior legislatura. Posteriorment es va obrir un procés participatiu per tal que tots els socis poguessin incorporar suggeriments i millores o també demanar aclariments. La Comissió ha anat recollint tots els comentaris i propostes; i la Junta directiva de l’Orfeó va aprovar dijous dia 8 de gener la proposta definitiva que s’haurà d’aprovar en l’Assemblea Extraordinària de Socis del proper 10 de febrer.

Presentació de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Orfeó Català