L'informem que les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada recollides a través del present formulari, seran incloses en els fitxers -automatitzats i no automatitzats- responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, amb CIF G08229833, inscrita amb el número 875 a la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, sent per tant l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ el responsable del tractament de les dades personals.

Vostè autoritza expressament a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ al tractament de les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada, amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general i la gestió dels serveis sol·licitats oferts a través de la nostra pàgina Web (i molt especialment la tramitació, gestió i seguiment de la seva sol·licitud de donar d’alta al seu fill/filla/tutelat/tutelada com a soci/a de l’Orfeó Català).

Així mateix, en el cas que vostè hagi marcar la casella establerta al efecte en aquest formulari, utilitzarem les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada per a la realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics.

La base legal per al tractament de les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada és el seu consentiment i l’execució d’un contracte.

Les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Vostè accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals recollides siguin cedides o comunicades a les entitats associades a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, i especialment a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF G59684548, dades del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya nº 514 i amb domicili social a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les dades personals del seu fill/filla/tutelat/tutelada per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI i del DNI del seu fill/filla/tutelat/tutelada- a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, domiciliada a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Socis menors OC ”.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades a l’Avís Legal de la nostra pàgina web

Política de privacitat