S'informa a l'interessat que les dades personals recollides seran incloses en els fitxers -automatitzats i no automatitzats- responsabilitat de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb domicili a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, sent per tant la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA el responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general i la gestió dels serveis oferts a través de la nostra pàgina Web (tals como la compra d’entrades, abonaments de temporada etc.), així com per a la realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics, així com per remetre-li informació d’activitats i informació promocional relativa a la comercialització de productes i serveis propis i/o de l’Associació Orfeó Català i/o del Consorci Palau de la Música Catalana, o de concerts organitzats en el Palau de la Música Catalana de promotors amb els quals habitualment treballem, per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari, durant -i fins i tot finalitzada- la seva relació amb nosaltres.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment de l’interessat.

En cas de que no desitgi que utilitzem les seves dades personals per poder fer estudis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics, marqui la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.

En cas de que no desitgi que li remetem informació d’activitats ni promocional relativa a serveis o productes propis i/o de l’Associació orfeó Català i/o del Consorci del Palau de la Música Catalana, marqui la casella habilitada a aquest efecte en el formulari a través del qual recavem les seves dades personals.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol.liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

L'interessat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, inscrita amb el número 875 a la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, dades del Registre d’Entitats Locals de Catalunya, codi d’identificació 9802540003 i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de dades”.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades a l’Avís Legal de la nostra pàgina Web http://www.palaumusica.cat.

Política de privacitat