L'informem que les seves dades personals que vostè ens ha proporcionat seran incloses en els fitxers responsabilitat de la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb domicili a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, sent per tant la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA el responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció en el curs Barcelona International Masterclass for Choral Conducting, que se celebrarà el juliol de 2020 (en endavant, el "Curs"), el que -a efectes enunciatius, però no limitatius- inclou comunicacions amb vostè per possibles incidències que poguessin sorgir amb el Curs.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment i l'execució d'un contracte.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Vostè accepta que les seves dades personals puguin ser cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l'ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, i també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected], en tots dos casos indicant l'assumpte: "Protecció de dades -Masterclass for Choral Conducting" i juntament amb la fotocòpia del seu DNI.

L'informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s'han atès degudament, vostè té el dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

Política de privacitat Barcelona International Masterclass for Choral Conducting