Conferència a càrrec de Xavier Chavarria al voltant del concert de Palau 100: Daniel Hope & El Messies de Händel

Martina Janková, soprano
Anna Harvey, mezzosoprano
Mauro Peter,  tenor
Konstantin Wolff,  baix
Cor de Cambra del Palau de la Música (Simon Halsey, director)
Orquestra de Cambra de Zuric
Daniel Hope,  director

G. F. HÄNDEL:  Messiah, HWV 56

El Messies de Händel forma part de la banda sonora del nostre Nadal. Amb enginy i audàcia, Il Caro Sassone condensa en poc més de dues hores la fascinant història de Jesucrist, des del naixement fins a la seva mort i resurrecció. Daniel Hope, un dels darrers deixebles de Yehudi Menuhin, revisitarà al capdavant del Cor de Cambra del Palau aquesta catedral sonora on es barregen intimitat i monumentalitat.

Parlem de....'El Messies' de Händel