Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Ofertes de feina

A continuació detallem els processos de selecció oberts:

Protecció de Dades

Conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, s'informa al candidat que mitjançant l'enviament del seu currículum vitae per poder participar en els processos de selecció d'ofertes laborals publicades al present web http://www.palaumusica.cat, el candidat autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili en C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, per poder incloure les seves dades personals en els fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder atendre i donar seguiment a la sol·licitud del candidat i formar part en els processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme per part de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

La base legal per al tractament de les dades personals del candidat és el seu consentiment i el seu interès legítim.

Les dades de caràcter personal del candidat seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides en els nostres fitxers i no es conservaran durant un període superior a 24 mesos des de que finalitza el procés de selecció que es tracti, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

El candidat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833,i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a pd@palaumusica.catindicant l'assumpte: “Protecció de dades, Drets ARCO”. Així mateix s’informa al candidat que té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).”

TÈCNIC/A SUPERIOR D'ARXIUS

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, per al seu Centre de Documentació, precisa incorporar un tècnic/a superior d’arxius, amb un bon nivell de coneixement en arxius i gestió documental, versàtil, amb autonomia i iniciativa, organitzada i rigorosa, orientada al servei al client i amb capacitat d’aprenentatge.

En dependència de la Responsable del Centre de Documentació realitzarà, entre d’altres, les següents tasques:

 • Tractament arxivístic de la documentació històrica i administrativa.
 • Classificar, ordenar i encapsar la documentació d’acord amb el sistema de gestió de la documentació i de conformitat amb els criteris que indiqui el personal tècnic responsable de l’organisme.
 • Tasques de suport en la consulta i en la gestió documental.
 • Atendre les consultes i les peticions de reprografia.
 • Suport i elaboració de entrades a xarxes socials.
 • Suport en l’elaboració d’exposicions. Documentació.

 Busquem a un/a professional amb els següents requeriments:

 • Formació mínima: Llicenciat/da en Documentació, Musicologia, Història, Humanitats o similar. Graduat/da o Màster en Arxius i gestió documental.
 • Coneixements en informàtica: domini de les eines d’ofimàtica (Excel, Word).
 • Coneixements musicals.
 • Experiència en tractament d’arxius, tant històrics com administratius.
 • Es valorarà experiència o coneixement del sector de la música i les arts escèniques.

Contractació temporal per substituir una baixa. Jornada completa. Incorporació immediata

Els interessats/des han d’enviar el seu currículum a la següent adreça: seleccio@palaumusica.cat