COVID-19. Protocol de seguretat i mesures preventives. MÉS INFO

Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Ofertes de feina

A continuació detallem els processos de selecció oberts:

Protecció de Dades

Conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, s'informa al candidat que mitjançant l'enviament del seu currículum vitae per poder participar en els processos de selecció d'ofertes laborals publicades al present web http://www.palaumusica.cat, el candidat autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili en C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, per poder incloure les seves dades personals en els fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder atendre i donar seguiment a la sol·licitud del candidat i formar part en els processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme per part de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

La base legal per al tractament de les dades personals del candidat és el seu consentiment i el seu interès legítim.

Les dades de caràcter personal del candidat seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides en els nostres fitxers i no es conservaran durant un període superior a 24 mesos des de que finalitza el procés de selecció que es tracti, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

El candidat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833,i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a pd@palaumusica.catindicant l'assumpte: “Protecció de dades, Drets ARCO”. Així mateix s’informa al candidat que té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).”

TÈCNIC RESPONSABLE D'ESTRATÈGIA DIGITAL

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, per al seu departament de Comunicació, precisa incorporar un/a Responsable d’estratègia digital.

En dependència de la Directora de Comunicació, coordinarà i gestionarà, entre d’altres, les següents tasques: 

 • Disseny i desenvolupament de l'estratègia digital del Palau, de totes les seves propietats digitals (6 webs, xarxes socials, wifi, pantalles digitals)
 • Definició dels objectius de l'estratègia digital del Palau. Construcció de KPIs (tant reputacionals com de negoci) i establir les eines d'anàlisi per mesurar tant aquests KPIs com el ROI. Proposar accions que permetin superar els objectius i executar una planificació per la millora continua.
 • Definició i gestió de l'escolta activa a l'entorn digital.
 • Gestionar la imatge de marca i la reputació online de l'entitat.  
 • Gestió i seguiment de l’estratègia de continguts en comunicació i màrqueting digital de la web del Palau, de l’Orfeó Català i de Palau Digital i dels diferents perfils de xarxes socials.
 • Construir comunitats a xarxes socials en un to homogeni i coherent, establint diàlegs bidireccionals, creant audiències i generant valor tant pels usuaris com per l'entitat. Optimitzar l'estratègia digital per cada plataforma social.
 • Disseny, planificació i execució de campanyes d'eRRPP. Construcció de relacions fortes i a llarg termini amb experts digitals.
 • Vetllar per la identitat visual corporativa a totes les propietats digitals.
 • Millorar el posicionament orgànic de totes les propietats digitals a cercadors.
 • Definir i crear campanyes SEM orientades a la consecució dels objectius de cada lloc web.

Busquem a un/a professional amb experiència en l’àmbit de l’estratègia i la comunicació digital, amb els següents requeriments:

 • Formació: graduat o titulació en estratègia digital, comunicació digital o similar.
 • Experiència en consultoria estratègica o de negoci.
 • Experiència amb analítica web i definició de KPIs
 • Experiència global en comunicació digital, posicionament de pàgines web, SEO, SEM.
 • Experiència en implementació de campanyes de publicitat online, webs i xarxes socials.
 • Imprescindible nivell avançat d’anglès.

Incorporació immediata

Els interessats/des han d’enviar el seu currículum a la següent adreça: seleccio@palaumusica.cat