Ofertes de feina

A continuació detallem els processos de selecció oberts:

Protecció de Dades

Conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, s'informa al candidat que mitjançant l'enviament del seu currículum vitae per poder participar en els processos de selecció d'ofertes laborals publicades al present web http://www.palaumusica.cat, el candidat autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb domicili en C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, per poder incloure les seves dades personals en els fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder atendre i donar seguiment a la sol·licitud del candidat i formar part en els processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme per part de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

La base legal per al tractament de les dades personals del candidat és el seu consentiment i el seu interès legítim.

Les dades de caràcter personal del candidat seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides en els nostres fitxers i no es conservaran durant un període superior a 24 mesos des de que finalitza el procés de selecció que es tracti, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

El candidat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i especialment a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833,i al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected]indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Drets ARCO”. Així mateix s’informa al candidat que té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).”

Tècnic/a de comunicació

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, per al seu departament de Comunicació, precisa incorporar un/a Tècnic/a de Comunicació, amb interès per la música i per les arts visuals i escèniques. 

En dependència de la Directora de Comunicació, coordinarà i gestionarà, entre d’altres, les següents tasques:  

 • Implementar les acciones derivades de les estratègies de Comunicació Externa i Interna
 • Suport en tasques de comunicació corporativa i comunicació externa
 • Suport a les tasques de gabinet de premsa i mitjans de comunicació (relacions i atenció a la premsa: organització de rodes de premsa, redacció de notes, gestió d’entrevistes, etc)
 • Suport en la producció dels actes i esdeveniments promoguts pel departament de comunicació
 • Tasques de producció de continguts: textos, audiovisuals, xarxes, etc

Busquem a un/a professional proactiu/va, amb facilitat per redactar i elaborar continguts, orientat/da al client intern/extern, amb habilitats socials i experiència en l’àmbit de la comunicació, amb els següents requeriments:

 • Formació:  Grau en Comunicació, Periodisme, Arts escèniques o similar
 • Formació específica en l’àmbit de la comunicació corporativa
 • Experiència amb la relació amb mitjans.
 • Coneixements en informàtica: domini de les eines d’ofimàtica (Excel, Word, Access i PowerPoint), de disseny gràfic i de plataformes de gestió de continguts
 • Imprescindible nivell alt d’anglès
 • Es valorarà formació en estudis musicals

Incorporació immediata

Els interessats/des han d’enviar el seu currículum a la següent adreça: [email protected]