Mariona Carulla i Pau Duran encapçalen les dues candidatures que opten oficialment, a ser escollides per ocupar els càrrecs de president i membres de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, segons va ratificar ahir 26 de juny la Mesa Electoral, constituïda prèviament.

Aquesta Mesa, que està integrada per dos membres de la Junta Directiva sortint, Jaume Martí i Marc Canals, i els socis Elena Gómez Bernal i Francesc Puig Rovira, escollits per sorteig entre els socis, cap dels quals no forma part de les candidatures presentades, ha  admès al procés electoral les dues candidatures tal i com s’adjunten.

Les eleccions se celebraran el proper 24 juliol en Assemblea General i un cop finalitzada la votació, el president de la Mesa Electoral, Jaume Martí, iniciarà públicament l’escrutini dels vots vàlidament emesos i proclamarà escollida la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. Un total de 1.225 socis dels 1.780 que té actualment l’Orfeó Català podran exercir el seu dret de vot perquè tenen més de dos anys d’antiguitat, són majors d’edat i estan al corrent de pagament de la seva quota.

La Mesa Electoral ha acceptat les candidatures de Mariona Carulla i Pau Duran per presidir l’Orfeó Català