El proper dilluns, 6 de febrer (Sala de Concerts, 19 h), la Cobla Marinada, dirigida en aquesta ocasió per Salvador Brotons, oferirà un recorregut per sardanes i obres per a cobla que han estat estrenades al mateix Palau de la Música Catalana. Una oportunitat única d’escoltar en una mateixa sessió obres destinades a un tipus de conjunt únic com és la cobla, de compositors de generacions i criteris estètics diferents, però amb influències evidents i admiració mútua.

A la primera part del concert, corresponent al cicle Tardes al Palau, la Cobla Marinada interpretarà les sardanes Cantallops d’Eduard Toldrà, composició que barreja l’estil culte i l’estil popular; Amical de Ricard Lamote de Grignon, obra de virtuosisme expressiu per a cobla, i La nou tendra de Rafael Ferrer, que estableix els orígens del llenguatge particular del compositor. També s’interpretaran dues sardanes de dos compositors que van compartir amistat i admiració mútua: de Joaquim Serra, dominador extrem de les possibilitats creatives de la cobla, Cavalleresca, i d’Agustí Borgunyó,que va viure a Nova York, s’escoltarà Homenatge a Garreta. Clourà la primera part Missatge a l’amic de Fèlix Martínez i Comín, amb la participació de la Colla Sardanista Violetes del Bosc.

Ja a la segona part s’interpretaran les obres per a cobla Sardana II de Robert Gerhard, escrita amb patrons avantguardistes; Berceuse i Rondó de Manuel Oltra; Festa a ciutat d’Antoni Ros Marbà, i L’illa de la Galera de Salvador Brotons.

La Cobla Marinada, formada per onze músics compromesos, de gran qualitat i rigor professionals, interpreta música escrita per a cobla en les seves diverses vessants (simfònica, sardanes, balls vuitcentistes, concerts, etc.) i és plenament activa en el món sardanista, tot actuant a la majoria dels aplecs que s’organitzen arreu de Catalunya i en un elevat nombre d’audicions de sardanes. Al llarg dels seus 25 anys d’història també ha actuat a l’estranger.

La Cobla Marinada, dirigida per Salvador Brotons, interpreta un monogràfic de sardanes i música per a cobla estrenades al Palau de la Música Catalana