Foto Cor Respira Bellvitge

Pacients i professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) han participat en aquest programa de cant coral creat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Palau de la Música Catalana.

Amb aquest estudi es pretén demostrar l'ús de l’art com a alternativa terapèutica no farmacològica, que contribueix a millorar la qualitat de vida i els símptomes en pacients amb patologia respiratòria crònica.

Aquest projecte és el primer fruit del conveni de col·laboració signat entre l’ICS i el Palau de la Música Catalana per dur a terme iniciatives integrades en l’estratègia d’Arts en Salut, a partir de les contribucions de les arts en el tractament de les malalties i en les intervencions de prevenció i promoció de la salut.

Un total de 12 pacients de l’Hospital Universitari de Bellvitge amb diferents patologies respiratòries cròniques en fase estable han participat en l’estudi “Impacte clínic d’un programa de cant coral en pacients amb patologia respiratòria crònica” que té per objectiu avaluar l’impacte del cant coral en la millora de la qualitat de vida, l’estat psicoemocional i la simptomatologia dels pacients, per primer cop a tot l’Estat.

Aquest projecte d’Arts en Salut, impulsat per l’Institut Català de la Salut, ha estat codissenyat entre la directora del Cor Mitjans de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, Glòria Fernàndez, i la cap del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Salud Santos, seguint els estàndards de recerca mèdica de l’ICS i el model d’impacte de millora de competències personals, socials i emocionals de Palau Vincles. Es tracta d’un estudi semiexperimental, amb anàlisi prèvia i posterior d’una cohort, basat en un programa estructurat de cant coral i en l’anàlisi de les dades preintervenció i postintervenció. Participen en l’estudi 12 pacients diagnosticats de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), bronquièctasi i fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI) que han realitzat 14 sessions (una per setmana) de dues hores de durada de tallers focalitzats a fer exercicis respiratoris i vocals. Aquestes sessions estan pensades per valorar si aquesta teràpia pot resultar efectiva en el control dels símptomes de les seves malalties, en la qualitat de vida dels pacients o en la valoració funcional, és a dir, si hi ha paràmetres en l'àmbit respiratori que poden millorar. D’altra banda, també permeten valorar millores en tot l’aspecte psicoemocional dels pacients.

Normalment, els pacients respiratoris veuen molt limitada la seva vida diària, surten poc perquè s’ofeguen, i socialitzen poc i això, a escala emocional, té un preu important. El fet de formar part d’aquest grup de cant coral és molt rellevant.

La doctora Salud Santos destaca que l’estudi respon a una visió holística de l’abordatge d’aquestes malalties i, en aquesta línia, declara que “el cant coral pot jugar un paper important tant pel que fa al control dels símptomes físics com en l’aspecte psicosocial i emocional, actuant sobre aspectes com l’aïllament social i la depressió, que apareixen sovint en aquestes malalties”.

Prèviament a l’inici de l’estudi es van aplegar les dades clíniques, gasomètriques i funcionals (espirometria, test de la marxa dels 6 minuts) dels pacients, a més d’avaluar els seus símptomes, qualitat de vida i estat psicosocial i emocional amb diferents qüestionaris i protocols homologats internacionalment. Totes aquestes dades s’han tornat a recopilar una vegada finalitzat de forma oficial l’estudi, i una tercera vegada sis mesos més tard, cosa que permetrà realitzar una comparació i determinar si s’ha registrat una millora quantificable en les patologies dels pacients.

Tot i que no es disposarà dels resultats definitius de l’estudi fins a l’inici de 2025, la millora de l’estat emocional dels pacients és ja notòria, tal com destaca Maria Rovira, infermera de Pneumologia i investigadora principal de l’estudi. En aquest sentit, destaca la figura de la formadora del Palau, Glòria Fernàndez, directora del Cor Mitjans de l’Orfeó Català, com un element clau en el projecte. “Ens ha ensenyat a meditar, a tenir control de l’estat emocional i això ha tingut un efecte molt positiu en la forma en què acaben i surten de cada sessió els pacients”. Els resultats seran recollits en un article científic. “És possible que el programa, a través de l'exercici respiratori i vocal, permeti, a més, millorar els símptomes més habituals en aquests pacients, com ara l’ofec i la tos crònica”, indica la doctora Santos.

Cor Respira Bellvitge

En aquesta línia, Glòria Fernàndez considera que ha estat una experiència molt positiva comprovar el canvi emocional i destaca, com el fet més satisfactori “veure com cada vegada s’obrien més al joc i a l’expressió entre ells i com, a poc a poc, s’han anat creant vincles i s’han anat sentint més cohesionats com a grup, cantant i expressant les seves vivències, i donant-se suport dins de les sessions i, fins i tot, fora”.

Destaca, a més, que els pacients que han participat en el projecte “malgrat no buscar un resultat qualitatiu, a través de l’exploració de les seves veus, han anat millorant la seva tècnica vocal, la seva escolta, la seva afinació i musicalitat respecte de les primeres sessions, i hem pogut cantar a més d’una veu”.

Llicenciada en direcció de cors a l’Escola de Superior de Música de Catalunya, Glòria Fernàndez ha estat cantant professional en diferents grups com el Cor Arsys Bourgogne, dirigit per Pierre Cao, i La Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall, a més de dirigir corals mixtes, infantils i femenines durant els darrers 20 anys. Des del 2007 dirigeix el Cor Mitjans de l’Orfeó Català al Palau de la Música Catalana.

La cloenda del projecte va ser el darrer 5 de juny, amb l’actuació dels pacients que formen el Cor Respira Bellvitge en el concert del programa Palau Vincles Fest, que es va celebrar al Palau de la Música Catalana.

L’ICS i el Palau de la Música Catalana, Arts en Salut

L’ICS i el Palau de la Música Catalana han signat un conveni de col·laboració per treballar en sinergies comunes en els àmbits sanitari, científic, artístic i cultural. En concret, amb l’interès mutu de dur a terme iniciatives integrades en l’estratègia d’Arts en Salut, a partir de les contribucions de les arts en el tractament de les malalties i en les intervencions de prevenció i promoció de la salut. Aquest projecte ha estat la primera de les iniciatives que impulsa aquesta col·laboració.

L’estratègia Arts en Salut de l’ICS, que utilitza el poder de les arts i la cultura per millorar la salut i el benestar de les persones amb resultats avaluables, té un clar objectiu de salut i la seva actuació és fruit de la col·laboració entre els professionals de la salut i els de l’àmbit artístic i cultural. El resultat d’aquesta intervenció s’ha de poder avaluar científicament i ha de tenir un retorn dels professionals i de la comunitat. Aquesta col·laboració s’ha portat a terme entre el Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i el projecte Palau Vincles del Palau de la Música Catalana, que promou la inclusió i la integració social mitjançant el cant coral i que, actualment, ofereix formació coral gratuïta a 600 infants i joves de forma directa i a fins a 1.300 persones més, que formen part de diferents corals adscrites a la iniciativa.

L’ICS i el Palau de la Música Catalana signen un conveni per impulsar un programa de cant coral per millorar la simptomatologia de pacients amb patologies respiratòries cròniques