Le Concerts des Nations
Manfredo Kraemer,
concertino
Jordi Savall, director

W. A. Mozart: Simfonia núm. 39, KV 543
W. A. Mozart: Simfonia núm. 40, KV 550
W. A. Mozart: Simfonia núm. 41, KV 551, “Júpiter”


Jordi Savall & Le Concert Des Nations. Les Tres Últimes Simfonies de Mozart