Mariona Carulla anuncia que es tornarà presentar a les properes eleccions del 26 de juny

L’Assemblea General de Socis de l’Orfeó Català, reunida al Petit Palau ahir dijous, 24 de maig de 2018, en sessió ordinària va aprovar per àmplia majoria l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2017 i el pressupost de l’Associació per al 2018.

Durant l’acte, en què també es van lliurar les medalles als socis amb més de 25 i 50 anys d’antiguitat a l’entitat, la presidenta de l’Orfeó Català, Mariona Carulla, va esmentar els principals compromisos internacionals dels cors, com la gira de l’Orfeó Català a la Xina, en el marc del vintè aniversari del Shanghai International Arts Festival, que portarà el cor a actuar en cinc concerts, del 23 al 30 d’octubre, a Xangai i ciutats properes. Mariona Carulla també va fer referència a la gira de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra amb la Münchner Philharmoniker, sota la batuta de Gustavo Dudamel, amb la Segona de Mahler l’estiu del 2019 al Palau de la Música Catalana, Madrid i Munic. A més d’una altra cita a Londres, on el Cor Jove acompanyarà l’Orfeó Català.

Per la seva banda, Joan Oller, director general del Palau, va repassar l’activitat dels cors durant el 2017, tot recordant-ne les cites més destacades, com el debut als BBC Proms de Londres de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra i els concerts de cloenda de la celebració del 125è aniversari de l’Orfeó Català. Igualment, va destacar-ne: el concert del Cor Infantil a Pisa (Itàlia) per interpretar les Vespres de Monteverdi, sota la direcció de Sir John Eliot Gardiner; els concerts del Cor de Cambra a Versalles amb Jean-Christophe Spinosi; la gira per Catalunya i Montpeller del Cor de Noies i el Cor Infantil amb la Tercera de Mahler al costat de la JONC, i la participació de l’Orfeó Català i el Cor Jove al Simposi Mundial de Música Coral celebrat a Barcelona.

Joan Oller va parlar també del Projecte Social, Clavé XXI, que ha crescut fins als 80 cors i un total de 1.800 cantaires, i de la implicació en el programa Escoles Tàndem. Podeu consultar aquí l’informe de gestió de la Junta Directiva.

En l’apartat econòmic, l’Assemblea va aprovar l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2017 de l’Orfeó Català i el pressupost per al 2018. Podeu consultar aquí el tancament de l’exercici 2017 i el pressupost 2018 de l’Associació Orfeó Català.

D’altra banda, des dels Serveis Jurídics es van informar a l’Assemblea que l’Associació Orfeó Català i la Fundació OC-PMC han presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència del cas de l’espoli del Palau de la Música Catalana, que es va donar a conèixer el mes de gener passat. Una decisió que respon a la posició d’aconseguir el màxim rescabalament possible per a les institucions, que han estat víctimes, amb un enorme perjudici patrimonial i moral, de l’activitat delictiva dels antics gestors del Palau. Després d’estudiar l’informe preparat pels pèrits que van intervenir al judici i que acreditaria l’existència d’un deute a favor de l’Orfeó Català i de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana superior a l’establert per la sentència, els òrgans de govern d’ambdues institucions, aconsellats pels seus lletrats, van considerar que hi havia fonaments jurídics per recórrer la sentència i reclamar la quantitat d’1.074.000 euros, a més de la quantitat ja reconeguda en sentència provisional.

Finalment, Joan Oller va fer una valoració del Pla Estratègic 2012-2017 i va apuntar les línies del nou Pla Estratègic 2018-2021, que se centra en els mateixos valors que l’anterior: excel·lència, centralitat coral, catalanitat, compromís social i educatiu, i se n’hi afegeix un de nou: la innovació.

Informació sobre les eleccions de l’Orfeó Català
Mariona Carulla i la majoria de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, van presentar ahir la seva dimissió, per tal de presentar la seva candidatura, que encapçalarà novament Mariona Carulla, a les properes eleccions del 26 de juny. Fins que se celebrin les eleccions, Joaquim Uriach exercirà de president interí.

D’acord amb els estatuts, les eleccions es duran a terme mitjançant una jornada electoral el dimarts 26 de juny de 2018. Aquesta jornada anirà seguida d’una Assemblea General, en la qual es farà públic l’escrutini dels vots i es produirà la proclamació, l’acceptació i la presa de possessió del càrrec pels membres de la Junta Directiva escollida. Les candidatures podran presentar-se, per escrit, fins al diumenge 27 de maig. L’endemà es constituirà la mesa electoral, en el cas que es presenti més d’una candidatura.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General Ordinària l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2017 i el pressupost de l’Associació per al 2018