L’Assemblea General de Socis de l’Orfeó Català, reunida al Petit Palau ahir dimarts, 24 de maig de 2016, en sessió ordinària va aprovar per àmplia majoria l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2015 i el pressupost de l’Associació per al 2016.

La Junta Directiva va presentar a l’Assemblea l’informe de gestió, en què es detallen els acords presos per aquest òrgan durant el 2015. Acords que han impulsat i generat iniciatives pròpies i d’altres que s’han dut a terme a través de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, com a organisme de gestió de l’Associació.

Durant l’acte, en què també es van lliurar les medalles als socis amb més de 25 i 50 anys d’antiguitat a l’entitat, la presidenta de l’Orfeó Català, Mariona Carulla, va destacar que la Junta continua treballant intensament per recuperar els valors fundacionals de l’Orfeó Català: excel·lència, participació, compromís social i catalanitat. Uns objectius que situen al centre de l’activitat els cors de la casa i l’Escola Coral. Carulla va destacar també algunes novetats rellevants, com ara la incorporació de Simon Halsey com a director artístic del cors de l’Orfeó Català i assessor artístic de la Fundació, la celebració dels 125 anys de l’Orfeó amb concerts i altres activitats, i finalment la gira que els cors faran per Itàlia del 27 al 30 de maig.

A continuació, Joan Oller, director general del Palau, va repassar l’activitat del Cor de Cambra i de l’Orfeó Català durant el 2015, tot recordant-ne les cites més destacades, com el concert al Royal Festival Hall de Londres al costat de la London Philharmonic Orchestra, o les actuacions al cicle Palau 100 sota la batuta de Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim, Jonathan Nott o Vladimir Jurowski. Oller també va destacar l’actuació en solitari de l’Orfeó al Cadogan Hall de la capital anglesa, o el cap de setmana dedicat a la celebració del 80è aniversari d’Arvo Pärt. El director general igualment va explicar les fites i els principals concerts dels cors de l’Escola Coral i la consolidació de Clavé XXI, projecte que aplega més de 1.250 nens i nenes en un total de 63 cors i que diumenge passat van protagonitzar el concert de fi de curs al Palau de la Música Catalana. Així mateix, el director general del Palau va fer esment dels grans moments artístics viscuts al Palau el 2015 amb Riccardo Muti, René Jacobs, Cecilia Bartoli, entre altres estrelles internacionals. Podeu consultar aquí l’informe de gestió de la Junta Directiva.

Tancament de l’exercici 2015 i pressupost per al 2016 de l’Associació Orfeó Català
En l’apartat econòmic, l’Assemblea va aprovar l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2015 de l’Orfeó Català, en què l’entitat va presentar uns ingressos de 234.377 euros i unes despeses pel mateix import, situació que suposa un tancament equilibrat. Entre les despeses figuren 60.045 euros que l’Associació va transferir a la Fundació, entitat que gestiona les activitats dels cors.

Respecte del 2016, es va aprovar el pressupost de l’Associació Orfeó Català, estimat en uns ingressos de 181.000 euros i unes despeses pel mateix import, que deixen l’exercici novament equilibrat. Entre les despeses figuren 114.455 eurosque l’Associació transfereix a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en concepte de suport a les activitats de l’Orfeó Català. Aquest compte de resultats de l’Associació Orfeó Català es contextualitza amb els comptes de la Fundació.

Podeu consultar aquí el tancament de l’exercici 2015 i el pressupost 2016 de l’Associació Orfeó Català.

Resultat de les votacions:
Assemblea General Ordinària de Socis de l’Orfeó Català:

-  Votació del punt 3. Aprovació, si escau, de l’informe de gestió de la Junta Directiva i de les obres realitzades al Palau de la Música Catalana. Resultat: 240 vots a favor, 12 vots en contra i 6 abstencions.

-  Votació del punt 5. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’Orfeó Català de l’exercici de l’any 2015. Resultat: 241 vots a favor, 15 vots en contra i 3 abstencions.

-  Votació del punt 6. Aprovació, si escau, del pressupost de l’Orfeó Català de l’exercici de l’any 2016. Resultat: 241 vots a favor, 12 vots en contra i 5 abstencions.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General Ordinària l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2015 i el pressupost de l’Associació per al 2016