L’Assemblea General de Socis de l’Orfeó Català, reunida al Petit Palau avui dimarts, 9 de juny de 2015, en sessió ordinària ha aprovat per àmplia majoria l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2014 i el pressupost de l’Associació per al 2015.

La Junta Directiva de l’Orfeó Català ha presentat a l’Assemblea el seu informe de gestió, en què es detallen els acords presos per aquest òrgan durant el 2014. Acords que han impulsat i generat iniciatives pròpies i d’altres que s’han dut a terme a través de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, com a organisme de gestió de l’Associació.

Durant l’acte, en què també s’han lliurat les medalles als socis amb més de 25 i 50 anys d’antiguitat a l’entitat, la presidenta de l’Orfeó Català, Mariona Carulla, ha destacat que la Junta continua treballant intensament per recuperar els valors fundacionals de l’Orfeó Català: excel·lència, participació, compromís social i catalanitat. Uns objectius que situen al centre de l’activitat els cors de la casa i l’Escola Coral. Carulla ha manifestat també la seva satisfacció pels resultats artístics i de públic del 2014, en què el Palau va augmentar el nombre d’abonats i va exhaurir les entrades en diversos concerts.

A continuació, Joan Oller, director general del Palau, ha repassat l’activitat del Cor de Cambra i l’Orfeó Català durant el 2014, tot recordant-ne les cites més destacades, com les actuacions de l’Orfeó Català a Lisboa i Viena o les gires internacionals del Cor de Cambra. Oller també ha explicat les fites i els principals concerts dels cors de l’Escola Coral i la consolidació del projecte Clavé XXI, que reuneix més de 550 nens i nenes en un total de 28 cors i que diumenge passat van protagonitzar el concert de fi de curs al Palau de la Música Catalana. Així mateix, el director general del Palau ha fet esment dels grans moments artístics que va viure el Palau el 2014, amb Daniel Barenboim i l’Staatskapelle de Berlín, Gustavo Dudamel, Sir John Elliot Gardiner, entre altres estrelles internacionals. Podeu consultar aquí l’informe de gestió de la Junta Directiva.

Tancament de l’exercici 2014 i pressupost per al 2015 de l’Associació Orfeó Català

En l’apartat econòmic, l’Assemblea ha aprovat l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2014 de l’Orfeó Català, en què l’entitat va presentar uns ingressos de 178.466 euros, i unes despeses d’explotació de 98.534 euros. Després d’aplicar amortitzacions i despeses extraordinàries, resta un excedent positiu de 70.648 euros, que es transfereix a la Fundació per a les activitats dels cors, i tancar d’aquesta manera l’exercici a 0.

Respecte del 2015, s’ha aprovat el pressupost de l’Associació Orfeó Català, estimat en uns ingressos de 180.460 euros i unes despeses de 62.550 euros, que signifiquen un excedent 117.910 euros. Aquest excedent s’incorporarà igualment al pressupost de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en concepte de suport a les activitats de l’Orfeó Català. Aquest compte de resultats de l’Associació Orfeó Català es contextualitza amb els comptes de la Fundació.

Podeu consultar aquí el tancament de l’exercici 2014 i el pressupost 2015 de l’Associació Orfeó Català.

 

L’Assemblea General Extraordinària autoritza la Junta Directiva a procedir a la venda de dos locals al millor preu possible

Després de l’Assemblea Ordinària ha tingut lloc l’Assemblea General Extraordinària en què s’ha autoritzat, per àmplia majoria, la Junta Directiva a procedir a la venda de dos locals propietat de l’Associació al millor preu possible.

Es tracta de dos locals, adquirits pels antics gestors de l’entitat, situats als carrers de Sant Pere Més Alt, 12 i Sant Pere Mitjà, 6, que no se’n fa cap ús i que es troben en un estat d’abandonament notori. Es requereix una inversió elevada per condicionar-los, a més dels costos de manteniment. El local situat al carrer de Sant Pere Més Alt, 12, té 239 m2 i els valors de taxació oscil·len entre els 611.100 i 999.342 euros. El local situat al carrer de Sant Pere Mitjà, 6, té 68 m2 i el valor de taxació se situa entre els 82.172 i 153.858 euros.

En el cas que aquests locals es venguin, la Junta ha acordat destinar els recursos a inversions per a la conservació del patrimoni històric del Palau de la Música Catalana.

 

Resultat votacions:

Assemblea General Ordinària de Socis de l’Orfeó Català:

-       Votació Punt 3. Aprovació, si escau, de l’informe de gestió de la Junta Directiva. Resultat: 213 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions.

-       Votació Punt 5. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’Orfeó Català de l’exercici de l’any 2014, auditat. Resultat: 211 vots a favor, 6 vots en contra i 2 abstencions.

-       Votació Punt 6. Aprovació, si escau, del pressupost de l’Orfeó Català de l’exercici de l’any 2015. Resultat: 206 vots a favor, 8 vots en contra i 6 abstencions.

 

Assemblea General Extraordinària de Socis de l’Orfeó Català:

-       Votació Punt 1. Autorització a la Junta Directiva, per procedir a la venda del local situat al carrer de Sant Pere Més Alt, 12, de Barcelona. Resultat: 200 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

-       Votació Punt 2. Autorització a la Junta Directiva, per procedir a la venda del local situat al carrer de Sant Pere Mitjà, 6 de Barcelona. Resultat: 197 vots a favor i 11 vots en contra.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General Ordinària l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2014 i el pressupost de l’Associació per al 2015