20240618 Assemblea_Orfeó_Català_2024_(c)ToniBofill

L’Assemblea General de Socis de l’Orfeó Català, reunida al Petit Palau avui dimarts, 18 de juny de 2024, en sessió ordinària ha aprovat per àmplia majoria l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2023 i el pressupost de l’Associació per al 2024.

Ha estat la segona Assemblea presidida per Joaquim Uriach, president de l’Associació Orfeó Català, des que va prendre possessió del càrrec ara farà dos anys. Una Assemblea que ha començat amb el reconeixement de l’èxit de la gira de l’Orfeó Català a Hamburg, on va actuar amb Thomas Hengelbrock i el Balthasar Neumann Chor & Ensemble, i la recent participació del Cor de Cambra a la gira de Fidelio, sota la direcció de Gustavo Dudamel, en què van actuar a Los Angeles, al Liceu, París i Londres.

Informe de gestió del 2023

De la Memòria i informe de gestió, en un any en què ja es consideren superades les fases pandèmica i postpandèmica, destaquen els concerts que van protagonitzar els cors de la casa. Un any de gires internacionals per als cors de l’Orfeó Català i amb altres col·laboracions que, juntament amb els concerts més destacats programats al Palau de la Música Catalana, es resumeixen en aquest vídeo.

Apartat econòmic

En l’apartat econòmic, l’Assemblea va aprovar l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2023 de l’Orfeó Català i el pressupost per al 2024 i també es va assabentar els socis de les informacions comptables de la Fundació OC-PMC.

Podeu consultar aquí l’estat de comptes del 2023.

Podeu consultar aquí el pressupost del 2024.

Altres informacions d’interès

Un cop finalitzades les votacions, Joan Oller va informar sobre el tancament de l’exercici 2023 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i del pressupost del 2024. Tot seguit, Joaquim Uriach i Joan Oller va facilitar diverses informacions sobre l’activitat dels cors de l’Orfeó Català i del Palau de la Música Catalana, amb els projectes més destacats, com el concert de l’Orfeó Català amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció de Ludovic Morlot, amb Daphnis et Chloé de Ravel (que s’esdevindrà els dies 3, 4 i 5 d’octubre); el Dream requiem de Rufus Wainwright, que serà interpretat per l’Orfeó Català amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona (OBC) i es podrà veure al Palau el 25 de gener de 2025. També va destacar el projecte de l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana amb l’Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, sota la direcció de Daniel Harding, amb la Simfonia Resurrecció de Mahler, que s’interpretarà a Estocolm, al Palau de la Música Catalana i Girona.

A continuació es va informar sobre les millores als edificis del Palau de la Música Catalana i espais vinculats, com la continuació de la rehabilitació de les façanes dels carrers de Sant Pere Més Alt i d’Amadeu Vives, la nova il·luminació de les sales, la climatització del Petit Palau i la nova il·luminació artística i sostenible de la lluerna. Així mateix, es va explicar l’estat del projecte de la nova Porta del Palau.

Joaquim Uriach i Joan Oller també van parlar de les principals línies del nou Pla Estratègic 2023-2026 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, presentat el mes de novembre passat. En un bon moment per a la institució, s’està treballant per plantejar nous reptes que portin el Palau i l’Orfeó a fer un salt en el futur amb l’objectiu d’augmentar l’impacte de la institució i reforçar el seu esperit fundacional. Així mateix, es va facilitar informació sobre l’activitat de la Comissió de Compliment i Governança.

Finalment, el president va lliurar les medalles als socis amb més de 25 i 50 anys d’antiguitat a l’entitat.

 

(fotografia ©Toni Bofill)

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2023 i el pressupost de l’Associació per al 2024