Foto Assemblea 2021

També s’aprova una modificació dels estatuts amb l’objectiu de millorar i agilitzar la gestió de la institució 

Les votacions s’han celebrat de manera telemàtica per primera vegada a la història

L’Assemblea General de Socis de l’Orfeó Català, reunida al Petit Palau ahir dimarts, 29 de juny de 2021, en sessió ordinària, va aprovar per àmplia majoria l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2020 i el pressupost de l’Associació per al 2021. L’Assemblea, en sessió extraordinària, va aprovar també una modificació d’estatuts per millorar, agilitzar i fer més eficient la gestió de la institució.

Per primera vegada en la història de l’Orfeó Català, i amb la voluntat d’adaptar-se a les noves tecnologies i millorar l’accessibilitat a l’Assemblea i a les votacions, es va implementar un sistema de vot telemàtic per internet accessible a tots els socis. L’empresa Scytl, líder en vot digital i modernització electoral, ha estat l’encarregada de proporcionar, amb èxit, l’eina digital a la institució.

 

Informe de gestió del 2020

De la memòria i l’informe de gestió, reflex d’un any marcat per la crisi de la COVID-19, cal destacar la voluntat de mantenir viva l’activitat del Palau i dels cors sempre que ha estat possible, per tal de garantir l’accés a la cultura a tothom i esdevenir motors culturals de la ciutat. Durant les aturades forçades, l’activitat va continuar a través d’actuacions via telemàtica dels cors de la família de l’Orfeó Català i a través de nous continguts creats especialment per a Palau Digital.

En la reunió també es van destacar moments especials del 2020, com la col·laboració de l’Orfeó Català amb Simon Rattle i la London Symphony Orchestra interpretant l’oratori Crist en el Mont de les Oliveres de Beethoven; la participació del Cor de Cambra en la històrica versió de la Novena de Beethoven amb les seves formacions, o el Concert de Sant Esteve que malgrat les circumstàncies es va poder tirar endavant en un format híbrid: presencial i virtual. També es va fer esment de les activitats del CEDOC i dels cors de Palau Vincles (el projecte social del Palau), que fer els assajos presencials tan aviat com aquests es van poder reprendre. Podeu consultar aquí l’informe de gestió de la Junta Directiva.

Així mateix, la presidenta de l’Orfeó Català, Mariona Carulla va lliurar les medalles als socis amb més de 25 i 50 anys d’antiguitat a l’entitat.

 

Apartat econòmic

L’Assemblea va aprovar l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2020 de l’Orfeó Català i el pressupost per al 2021. Podeu consultar aquí el tancament de l’exercici 2020 i aquí el pressupost 2021 de l’Associació Orfeó Català.

 

Modificació dels estatuts

La modificació estatutària, aprovada ahir, s’articula al voltant dels eixos següents:

•       Revisar els aspectes lingüístics, sintàctics i gramaticals del text estatutari actual.

•       Eliminar l’existència de dues convocatòries en les reunions de l’Assemblea.

•       Atorgar caràcter estatutari a la figura del Defensor del Soci.

•       Introduir les comunicacions electròniques en les relacions entre l’Associació i els socis, així com preveure els mitjans que han de permetre a aquests darrers exercir els seus drets estatutaris també per mitjans electrònics.

•       Eliminar la necessitat de celebrar una Jornada Electoral seguida d’una Assemblea de Socis, en els casos en què només es presenti una candidatura al procés electoral.

•       Consolidar la presència a la Junta Directiva dels vocals representants de les formacions corals juvenils de l’Orfeó Català. 

 

Altres informacions d’interès

Un cop finalitzades les votacions, el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, va donar altres informacions d’interès sobre la gestió de l’entitat, entre les quals les mesures adoptades per a la gestió econòmica i logística de la crisi a causa de la pandèmia, que va provocar haver de tancar el Palau i suspendre’n l’activitat. Unes mesures que es van articular al voltant de l’acolliment a l’ERTO de tots els treballadors del Palau, la renovació de contractes, els ajuts extraordinaris i la contractació de crèdits.

Finalment també es va informar dels futurs projectes dels cors de la casa per al 2022, com la gira de l’Orfeó Català i l’Orquestra Simfònica de Luxemburg, sota la batuta de Gustavo Gimeno, amb la Missa de Glòria de Puccini; els concerts del Cor de Cambra a Madrid i Barcelona al costat d’Europa Galante, dirigits per Fabio Biondi, per interpretar L’Orfeo de Monteverdi, o l’actuació del Cor de Cambra sota la batuta de Xavier Puig amb un programa d’ensalades i madrigals del Renaixement català al MÜPA de Budapest.

Els socis de l’Orfeó Català aproven en Assemblea General l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes del 2020 i el pressupost de l’Associació per al 2021