L’Assemblea Extraordinària de Socis de l’Orfeó Català que s’ha reunit avui dimarts, 10 de febrer de 2015, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona convocatòria, ha aprovat la modificació dels estatuts de l’Orfeó Català. Una modificació, proposada per la Junta Directiva que presideix Mariona Carulla, amb l’objectiu d’adaptar-los als nous temps i fomentar una gestió més moderna i àgil, alhora que hi inclou millores de caire lingüístic.

El conjunt de modificacions han estat aprovades per 350 vots a favor del total de 365 socis presents i representats, és a dir, més de les dues terceres parts dels vots socials que són necessàries i que se situen en 244.

Les modificacions responen a quatre objectius:

  1. Millorar el procés i la participació en l’Assemblea i en les eleccions de l’Orfeó Català.
  2. Garantir una millor estabilitat de l’entitat.
  3. Optimitzar el funcionament de l’organització.
  4. Dotar els estatus de més claredat, tot eliminant-ne ambigüitats.

 

Per dur a terme aquesta proposta de modificació d’estatuts, la Junta Directiva de l’Orfeó Català va crear el mes de setembre de 2014 la Comissió d’Estatuts, integrada pels membres següents de la Junta i assessors: Mariona Carulla (presidenta), Àlex Robles (vicepresident primer), Joan Vallvé (secretari primer), Jaume Martí (exsecretari de la Junta anterior), Anna Rodés (vocal cantaire) i Joan Oller (director general), amb veu i sense vot.

Durant els mesos de setembre, octubre i novembre, la Comissió va treballar en una nova proposta de modificació dels estatuts, tot ampliant el que s’havia proposat durant la legislatura anterior. Posteriorment es va obrir un procés participatiu perquè els socis poguessin incorporar-hi suggeriments i millores o també demanar-ne aclariments, i la Comissió va anar recollint tots els comentaris i les propostes. Finalment, la Junta Directiva de l’Orfeó va aprovar el dia 8 de gener la proposta definitiva, que ha aprovat avui l’Assemblea Extraordinària de Socis.

Resum dels vots:

350 --> Si
10--> No
5--> Blanc

Els socis aproven la modificació dels estatuts de l’Associació Orfeó Català per assolir una gestió més moderna i àgil