Avui s’inaugura l’exposició “Lluís Millet i Pagès. Una vida i els seus anhels”, que es podrà visitar de manera gratuïta al Foyer del Palau de la Música Catalana fins al 14 de febrer de 2016. La mostra, organitzada pel Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC), està dedicada al nou llegat documental que procedeix del fundador de la institució Lluís Millet i Pagès i també del seu fill Lluís M. Millet, donat a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana pels seus hereus, M. Dolors Millet i Loras i Lluís Millet i Loras. Per a la Fundació Orfeó Català, l’ingrés d’aquest fons esdevé una peça clau per completar i complementar la resta de fons que custodia el Centre de Documentació de l’Orfeó Català i que ara, gràcies al tractament documental corresponent, es podrà posar a l’abast de tots els investigadors.

La mostra, d’un valor històric i emotiu inestimable, permet descobrir les trajectòries vitals i professionals d’aquests dos grans mestres i directors per mitjà de documentació acadèmica, correspondència, apunts personals, partitures autògrafes dels dos mestres, fotografies relacionades amb l’àmbit professional i alguns objectes. La mostra està dividida en sis vitrines, amb quatre d’elles dedicades al fundador de l’Orfeó Català Lluís Millet i Pagès, i dues de dedicades al seu fill Lluís M. Millet.

La part dedicada a Lluís Millet i Pagès permet resseguir-ne els inicis musicals i la tasca com a professor, fins a arribar a la creació de l’Orfeó. Tot això paral·lelament a la seva obra compositiva, la relació amb personalitats del món de la música, l’art, la literatura o altres àmbits, i una mostra de diverses iniciatives que li serviren d’eina per impulsar la recuperació i la difusió de la música catalana, com són: la Festa de la Música Catalana, el concurs de composició que s’inicià el 1904 i que se celebrà fins al 1922, la «Revista Musical Catalana» (1904-1936), la Germanor d’Orfeons de Catalunya (1918-1936) i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1922-1936).

La presentació finalitza amb dues vitrines dedicades a Lluís M. Millet i Millet, fill del fundador. Seguint les passes del seu pare obtingué notes brillants a l’escola de música, i de ben petit també va ingressar a l’escola de l’Orfeó Català. L’exposició dóna a conèixer documentació relacionada amb la seva tasca com a professor, partitures –de la seva obra compositiva– i una selecció de fotografies de la trajectòria professional al capdavant de l’Orfeó Català, que va dirigir durant més de trenta anys.

Com a complement de la mostra durant la inauguració, el CEDOC també inclourà tres documents del mateix fons (que per motius de dimensió i seguretat no s’hi exhibiran durant tot el període, però que es podran consultar al CEDOC amb cita prèvia): es tracta de la partitura autògrafa de Lo cant de la bandera, més coneguda com El cant de la Senyera, estrenada el 1896 a Montserrat, himne de l’Orfeó Català, i un llibre de dedicatòries que van regalar a Lluís Millet i Pagès amb motiu dels cinquanta anys com a director de l’Orfeó. El llibre, amb enquadernació del taller d’Emili Brugalla, presenta un recull de dedicatòries i dibuixos de personalitats catalanes de tots els àmbits: des de personalitats religioses, del món de la cultura, la política, la literatura, l’art i, sobretot, del món musical. El tercer document és un llibre de gran format amb les signatures de la Junta i directors de l’Orfeó i els seus cantaires que fou regalat a Lluís Millet l’any 1925, amb motiu i com a record del viatge a Roma.

El Centre de Documentació de l’Orfeó Català en aquests moments ja té catalogat el fons sencer i està treballant per fer-lo accessible mitjançant el catàleg d’arxiu del CEDOC. A més, també es preveu que a inici del 2016 comenci la digitalització d’una part important del fons, per tal que sigui accessible a través de les col·leccions digitals.

Algunes de les fotografies de la mostra són:

1.- Retrat de Lluís Millet i Pagès. ca.1900. Copyright: CEDOC. Autor: Pau Audouard. Feu clic aquí per descarregar-la.

2.- Retrat de grup amb motiu de l’estrena de la Missa en Si menor de J. S. Bach. (d’esquerra a dreta): Lluís Millet i Pagès, Francesc Pujol, Frederic Lliurat i Albert Schweitzer.  Octubre de 1909. Copyright: CEDOC. Autor desconegut. Feu clic aquí per descarregar-la.

3.-  Lluís Maria Millet amb Eduard Toldrà (al centre) i Pau Casals. ca.1960. Copyright: CEDOC. Autor desconegut. Feu clic aquí per descarregar-la.

El Foyer del Palau de la Música Catalana acull l’exposició “Lluís Millet i Pagès. Una vida i els seus anhels”