En el marc de l’homenatge que el Palau de la Música Catalana va fer a Ros Marbà l'any passat, recuperem la conversa entre el mestre i el periodista Joan Vives. (10 abril 2018)

Conversa amb Antoni Ros Marbà sobre la seva trajectòria