A càrrec de Joan Vives, presentador i divulgador musical

Tema de la conferència:
Cremona i arribada a Màntua. El final del Renaixement. Un violagambista a la ciutat dels violins.
Anys de formació a Cremona. Els madrigals, el periple musical cap a la culminació de l’expressió afectiva en música.

Els 450 anys del naixement de Claudio Monteverdi són el pretext per centrar aquest curs de Joan Vives en la seva extraordinària vida i obra. Sens dubte, som davant d’un dels pares de la música d’Occident.

Conferències sobre Monteverdi: Els primers anys